10e editie Pensioen3daagse: ‘Later goed geregeld? Check het nu!’

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2020

MARIEKE VAN DAAL, PROJECTMANAGER PENSIOEN3DAAGSE PLATFORM WIJZER IN GELDZAKEN
Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 19-11-2020

10e editie Pensioen3daagse: ‘Later goed geregeld? Check het nu!’
Pensioenen zijn volop in beweging. In de media is veel aandacht voor het pensioenakkoord. Het wel of niet korten van pensioenen en de verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Paradoxaal genoeg verdiepen veel mensen zich nog steeds niet in hun eigen pensioen

Tegelijkertijd wil de pensioensector pensioeninformatie graag bij deelnemers tussen de oren krijgen en mensen in beweging zetten. Logisch, want er is veel te vertellen. Daarom zet de sector tijdens de 10e editie van de Pensioen3daagse op 3, 4 en 5 november de schouders er weer onder om gezamenlijk aandacht te vragen voor een veerkrachtige oudedagsvoorziening en wat je hiervoor als individu kunt regelen. Afhankelijk van hun situatie en pensioenambitie willen we bereiken dat mensen weten wat ze moeten doen om voor een toereikend inkomen bij pensionering te zorgen en zo nodig actie nemen om dit te realiseren. Het thema van 2020 is: Later goed geregeld? Check het nu!

Effect
De Pensioen3daagse is het afgelopen decennium uitgegroeid tot een evenement waaraan meer dan 100 organisaties uit de pensioensector meedoen. Samen met deze organisaties bereiken we jaarlijks veel mensen, zorgen we dat ze zich verdiepen in hun pensioen en dat ze waar nodig actie ondernemen. En dit heeft zich bewezen. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats waarin alle resultaten op een rij worden gezet. In 2019 is er gekeken naar de beroepsbevolking vanaf 30 jaar. Van de groep mensen tussen 30 en 55 kwam al bijna 35% in beweging of had concrete plannen om zich te gaan verdiepen. Van alle 55-plussers kwam vorig jaar meer dan de helft in beweging om de eigen pensioeninformatie op tafel te krijgen. Bijvoorbeeld via een inlog op mijnpensioenoverzicht. nl, een online tool of via een belletje met de pensioenuitvoerder.

actie

Vooral onder 55-plussers is het bereik groot. De Pensioen3daagse biedt voor deze groep antwoord op concrete vragen waar ze – met het pensioen in zicht – mee zitten. Voor de jongere doelgroep (30 tot 55 jaar) is het zaak om duidelijk te maken dat pensioen niet pas speelt na je AOW-leeftijd, maar dat het op elk moment een zorg minder kan zijn als je je erin verdiept. Aansluiten bij life events (zoals trouwen, een nieuwe partner, een huis kopen, de geboorte van kinderen en echtscheiding) bieden aanknopingspunten om mensen stil te laten staan bij hun pensioen. In lijn met de meerjarenkoers focust initiatiefnemer Wijzer in geldzaken de komende jaren ook tijdens de Pensioen3daagse nadrukkelijker op financieel kwetsbare groepen, zoals mensen met wisselende inkomsten, tijdelijke arbeidscontracten en laaggeletterden. Eén van de manieren om deze groepen beter te bereiken is om de communicatiemiddelen toegankelijk en eenvoudiger te maken. Daarom werkt Wijzer in geldzaken sinds dit jaar ook met ervaringsdeskundigen vanuit de financieel kwetsbare groepen. De campagne wordt in 2020 ook in een nieuw jasje gestoken, waarbij nog beter gedifferentieerd kan worden in communicatieboodschappen voor de diverse subdoelgroepen.

p3d

Wijzer in geldzaken ziet als belangrijk onderdeel van het succes van de Pensioen3daagse het heel concreet vertalen van actuele ontwikkelingen naar de persoonlijke situatie. Dat kan gaan over vanaf welke leeftijd je AOW gaat ontvangen tot op een laagdrempelige manier een integrale blik op inkomsten en uitgaven bij pensionering en het eventuele handelingsperspectief hierbij. Ook de samenwerking met Mijnpensioenoverzicht. nl vormt hierbij een belangrijke aanjager. Het aantal unieke bezoekers (ruim 920.000 in 2019) aan de Pensioen3daagse blijft jaar op jaar toenemen en ook doen er jaarlijks duizenden mensen mee aan de gezamenlijke Log in & Win actie waarmee een geldbedrag voor het pensioen kan worden gewonnen.

Focus op eerste stap
Tijdens de 2020 editie van de Pensioen- 3daagse ligt de focus op het zetten van de eerste stap: een kleine, laagdrempelige actie. Denk bijvoorbeeld aan:
- Nederlanders die de eerste stap zetten om inzicht in hun pensioen te krijgen en indien nodig verder in actie te komen. Onwetenden beginnen bij inzicht, wetenden bekijken wat nodig is en nemen zonodig actie.
- Werkgevers die de eerste stap zetten om hun medewerkers daartoe te helpen bewegen. - Helpers die de eerste stap zetten om mensen uit hun omgeving te helpen inzicht te krijgen en indien nodig in actie te komen.
We verwachten niet dat mensen meteen ‘expert’ moeten worden. In de praktijk is het al heel wat als mensen moeite doen om zich enigszins te verdiepen in hun pensioen. Als werkgever of uitvoerder kun je deelnemers vervolgens verder meenemen.

Toolkit voor werkgevers en pensioenaanbieders
Werkgevers en pensioenaanbieders kunnen kosteloos materialen bestellen voor hun pensioenvoorlichting aan werknemers, zoals flyers, posters, placemats, pepermuntjes en kaartspellen. Ook kunnen zij in de online-toolkit veel handige middelen vinden, zoals animaties, pensioenpresentaties inclusief handleidingen, handige tools voor op hun website, video’s en webinars.

[kader]
Maak Nederland pensioenbewust en doe mee aan de Pensioen3daagse 2020!
Tijdens de Pensioen3daagse op 3, 4 en 5 november kunnen consumenten zich weer op allerlei manieren informeren over hun eigen pensioen. Bijvoorbeeld met de online-pensioentool op Wijzeringeldzaken.nl, die gebruikers verleiden om zich te verdiepen in hun eigen pensioen of tijdens een van de vele activiteiten.

Activiteiten tijdens de Pensioen3daagse
De Pensioen3daagse is hét moment om gezamenlijk het onderwerp pensioen onder de aandacht te brengen! Er worden weer veel verschillende activiteiten georganiseerd zoals pensioenvoorlichting op de werkvloer, pensioenspreekuren, adviseurs die actief voorlichting geven. Benut hiervoor de toolkit! Ook worden weer diverse acties ontwikkeld om zoveel mogelijk Nederlanders hun pensioenoverzicht te bekijken via Mijnpensioenoverzicht.nl.

Doet jouw organisatie ook weer mee?
Naast pensioenuitvoerders, hebben ook werkgevers een belangrijke rol in het vergroten van het pensioenbewustzijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werknemers een steeds belangrijkere rol zien voor de werkgever in de communicatie over hun pensioenregeling. Daarom proberen we ook in 2020 weer zoveel mogelijk werkgevers te werven die iets gaan organiseren voor hun medewerkers. Dit kan natuurlijk ook in samenwerking met de pensioenuitvoerder of intermediair.

Meedoen?
Kijk voor meer (contact)informatie op www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse
[einde kader]


Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.