U bevindt zich op: Home > Nieuws > Beleid > DB endgame

DB endgame

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2003

Jeroen Steenvoorden, directeur Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)
Rubriek: Beleid
Geplaatst op 12-02-2021

DB endgameDe kogel is door de kerk. Voor 2026 moeten de huidige
DB-regelingen omgezet worden in DC-regelingen.
De ‘DB endgame’ is gestart. Alle spelers in de pensioenarena
moeten een topprestatie leveren om voor eind 2025
de fi nish te halen. Een uitdagende handicap hierbij is dat
nog niet alle spelregels bekend zijn.
Mijns inziens zitten de potentiële problemen niet in het
ontwerpen van een nieuw design voor het DC-plan.
Opnieuw beginnen is vaak makkelijker dan je denkt.
Een frisse start geeft nieuwe keuzemogelijkheden bij het
ontwerpen van de regeling die beter passen in de huidige
tijdgeest. Een mogelijke valkuil, gegeven de plannen in
het akkoord, is dat we het te ingewikkeld maken.
De deelnemers moeten het nog wel kunnen begrijpen.
De grootste uitdaging in de ‘DB endgame’ is: hoe kom je
van A naar B. Hoe verdeel je in de DB endgame de grote
pot met geld naar individuele potjes? Het invaren kan veel
discussie opleveren. Wat is fair naar alle generaties?
Welke rekenrente? De discussie wordt moeilijker als er
een fl ink tekort of overschot is. Daarnaast zijn de spelregels
over de governance rondom het invaarbesluit ook
nog niet helder genoeg.
Als we onverhoopt niet uit de invaardiscussie komen,
dan is de uitkomt van de endgame in 2026 een pensioenlandschap
met ‘gesloten DB-regelingen’ en nieuwe
‘DC-regelingen’. Deze laatste heeft bij de start nog een
betrekkelijk gering volume. Deze DC-regelingen hebben
bij pensioenfondsen alleen toegevoegde waarde t.o.v.
andere fi nanciële aanbieders als ze voldoende solidariteit
hebben. Dit rechtvaardigt ook de verplichtstelling.
Daarnaast kunnen pensioenfondsen zich onderscheiden
door ‘trusted advisor’ te worden in de pensioenplanning
van hun deelnemers. In deze planning komen de oude
DB-rechten, nieuwe DC-rechten en bijspaarmogelijkheden
weer samen.