U bevindt zich op: home > Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Pensioen Bestuur & Management u op het volgende:

De website www.pensioenbestuurenmanagement.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Pensioen Bestuur & Management. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pensioen Bestuur & Management. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Pensioen Bestuur & Management met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Pensioen Bestuur & Management behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Pensioen Bestuur & Management alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pensioen Bestuur & Management niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Pensioen Bestuur & Management, welke geen eigendom zijn van Pensioen Bestuur & Management, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Pensioen Bestuur & Management uiterst selectief is bij het verwijzen naar, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Pensioen Bestuur & Management worden onderhouden, wordt afgewezen. Pensioen Bestuur & Management sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.