Het nieuwe beleggen: traditionele vs. innovatieve aandelen

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2021

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM
Rubriek: Beleggen
Geplaatst op 18-12-2020

Het nieuwe beleggen: traditionele vs. innovatieve aandelen
Eerst terug in de tijd. Volgens het recent verschenen OECD-rapport ’Pension markets in focus’ hebben Nederlandse pensioenfondsen in de periode 2005 – 2019 een gemiddeld nominaal rendement behaald van 6,5%. Het reële rendement in die periode was 4,8%. Dat is een heel fraai resultaat, ook internationaal gezien. ‘We’ scoren dus ook op deze pensioenranglijst hoog.

Maar dat is het verleden. Nu moeten we vooruitkijken. Het thema in dit nummer ‘Het nieuwe beleggen’ biedt u daarvoor de nodige handvatten. Het artikel ‘Big issues pensioenfondsbeleggen in 2021’ geeft een heldere overview aan beleggingsonderwerpen die om extra attentie vragen. Onder meer over de rol van obligaties, publieke vs. private markten en aandelenselectie.
Het artikel ‘Do’s en don’ts van factorbeleggen’ leest als gids/handleiding waar je ter zake op moet letten. Doe er uw voordeel mee!
Voor het projectierendement in het nieuwe pensioenstelsel is het kernadvies om de beleggingen te richten op voldoende zekerheid voor de deelnemers, dus op een solide cashflow.
En heet van de naald: beleggen in EU-obligaties. Eind oktober is reeds € 17 mrd opgehaald. Totaal wordt gemikt op de uitgifte van € 850 mrd aan EU-obligaties. Uiteengezet wordt welke impact aankoop kan hebben op het VEV van pensioenfondsen.
Ook heel actueel is het artikel ‘Nieuw vastgoedklimaat vereist actie’. Van essentieel belang is om de diverse risico’s van vastgoedbeleggingen in kaart te brengen.
Plus nog bijdragen over korte- vs. langetermijnbeleggen en hoe te beleggen in infrastructuur.
Kortom, u treft in dit nummer de nodige essentiële informatie over het nieuwe beleggen aan.
Tot slot: er wordt nog steeds onderscheid gemaakt tussen waardeen groeiaandelen. Volgens mij is dit achterhaald, en is het veel verhelderender om te spreken over traditionele vs. innovatieve aandelen. Mijn glazen bol zegt dat, net als de afgelopen jaren, innovatieve (tech) aandelen de toekomst hebben!
Maar wel met de kanttekening dat wie hoog stijgt hard kan vallen.