Invaren? Gebruik mijn optie

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2020

JEANNETTE CAPEL, Toezicht Beleid De Nederlandsche Bank
Rubriek: Toezicht
Geplaatst op 22-10-2020

Invaren? Gebruik mijn optie
Ik werk al lang bij DNB, maar pensioenbeleid is relatief nieuw voor mij. Had u mij vroeger gevraagd of er in mijn pensioen een optie zat, dan had u opgetrokken wenkbrauwen gezien. Hoezo? Ik zit (net als u waarschijnlijk) gewoon verplicht in mijn pensioenfonds. En pensioenen kunnen mee- of tegenvallen, maar wat dan nog? Inmiddels weet ik beter. Aan mijn (en uw) pensioen zit een optiewaarde vast. En nog mooier: daarmee kunnen we de transitie naar een nieuw pensioenstelsel evenwichtiger maken.

Hoe zit dat? Ik was – net als u misschien – gefocust op de nominale pensioenaanspraken op mijn UPO. Dat getalletje nestelt zich dan in je hoofd als dé waarde van mijn pensioen, ook al weet je dat het anders kan uitpakken. Het klopt echter niet. De (markt)waarde van mijn pensioen wordt bepaald door mijn pensioenuitkeringen in een set financiële marktscenario’s naar het heden te verdisconteren. Daar zitten horrorscenario’s tussen met voor mij akelige kortingen tot mijn pensioenfonds de buffers weer op orde heeft. Deze scenario’s werken negatief door op mijn pensioenwaarde. Gelukkig zijn er ook droomscenario’s met volledige indexatie voor mij en een fonds dat dan nog geld overhoudt ook. Deze hebben een positief effect op mijn pensioenwaarde, maar – nu komt het – bedragen boven volledige indexatie tellen niet mee, want ik kan (ook fiscaal-juridisch) nooit meer krijgen dan de (inhaal)indexatie. De eventuele rest verdwijnt in de buffer waarvan toekomstige generaties werkenden profiteren. Onbewust heb ik die generaties, via mijn pensioenfonds, een gratis optie gegeven om mijn pensioen af te toppen! Laat dat nu net degenen zijn, die naar verwachting het meest profiteren van het nieuwe pensioencontract.

De komende jaren varen we in naar een nieuw pensioencontract. Het sleutelwoord daarbij is evenwichtigheid. Eerst nauwkeurig berekenen hoeveel verschillende groepen er in een set aan scenario’s op voor- of achteruitgaan en vervolgens bepalen welke groepen eventueel compensatie nodig hebben. Laten we om te compenseren nu eerst die opties eens inzetten. ‘Mijn’ optie mogen jullie in ieder geval gebruiken. Van mijn nog niet werkende kinderen mag dat ook.