Beleggen in nieuwe pensioenakkoord

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2020

LEEN MEIJAARD, Onafhankelijk adviseur en toezichthouder in de vermogens-, beheer- en pensioensector Rubriek: Beleggen
Geplaatst op 01-10-2020
Beleggen in nieuwe pensioenakkoord Ik was lang erg pessimistisch over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Maar als het goed is, zijn straks de tijden voorbij dat pensioenfondsen het grootste deel van hun vermogen in laagrentende of zelfs negatief renderende staatsobligaties of renteswaps moeten aanhouden.

De verminderde nadruk op nominale zekerheid in het nieuwe pensioencontract maakt het mogelijk weer een groter deel van het vermogen risicodragend in te zetten. De concepten dekkingsgraad en Vereist Eigen Vermogen (VEV) verdwijnen. Niet langer hoeven we ons dus ook af te vragen of het VEV-risico van een allocatie overeenkomt met het werkelijk risico. Risico en rendement kunnen weer op economische redenen worden beoordeeld. Illiquide vastrentende beleggingen zoals infrastructuur, onroerend goed of andere leningen worden aantrekkelijker, omdat deze in het standaardmodel van DNB een relatief fors VEV-beslag kenden. Hetzelfde geldt voor specifieke aandelenstrategieën met lage volatiliteit of het nemen van valutarisico. De beleggingsvrijheden worden weer groter. Er kan ook weer met een economische bril naar staatsobligaties worden gekeken. Want waarom zou je bij de huidige negatieve rentes nog beleggen in staatsobligaties anders dan om je portefeuille in tijden van crisis te beschermen tegen extreme koersdalingen op de aandelenmarkt?

Dat wil niet zeggen dat het FTK sinds de invoering ervan niet goed heeft gewerkt. Want zonder hun forse renteafdekkingen zouden pensioenfondsen in de afgelopen jaren waarschijnlijk nog veel harder zijn geraakt door de dalende rente. Maar het is fijn dat overheid, toezichthouder en sector inzien dat deze tijden vragen om een nieuw kader. De extreem lage rentes jagen nominale zekerheden tot torenhoge niveaus op en zadelen werkgevers en werknemers met premies op die ze niet langer kunnen dragen. Dit is een ideaal moment om afscheid te nemen van obligaties en lange renteswaps. De pot is dankzij de geleveragde LDI-portefeuilles groter dan ooit. Het is ook een ideaal moment om weer na te denken over een inflatiebestendig pensioen. Het kan misschien nog wel even duren, maar de inflatie gaat ongetwijfeld eens weer oplopen. Dus minder dure obligaties en meer aandelen, infrastructuur, onroerend goed of inflation linked bonds.
Komt het toch nog goed.