Beleggen vanuit de achteruitkijkspiegel?

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2020

HEDWIG PETERS, Bestuursvoorzitter KPS Rubriek: Beleggen
Geplaatst op 30-01-2020
Beleggen vanuit de achteruitkijkspiegel? Deze titel lijkt een contradictie in zich te hebben. Bij beleggingsbeslissingen baseer je je doorgaans op toekomstige ontwikkelingen en dan vooral op een zo goed mogelijke inschatting daarvan. De disclaimers die we allemaal kennen, verzekeren ons dat we geen rechten kunnen ontlenen aan eerder behaalde resultaten. De vraag dringt zich op waarom we dan toch steeds naar het verleden blijven kijken.

Voor een belegger is het verleden het enige concrete dat er is. De toekomst is ongewis. Het verleden kan houvast bieden tijdens het proces van besluitvorming. De prestaties uit het verleden, de betrouwbaarheid van het management en het verandervermogen van een onderneming zijn relevant voor toekomstige projecties bij het beleggen in aandelen of credits. Een open oog houden voor hetgeen deze keer anders zal zijn, is zo mogelijk nog belangrijker.

De afgelopen jaren hebben de vastrentende waarden een enorme performance laten zien. Dit was puur het gevolg van dalende rente. Deze dalende rente heeft ook een positieve impact gehad op de ontwikkeling van de aandelenkoersen. Niemand weet wat het laagste niveau van de rente zal zijn, maar het lijkt logisch dat wij niet nogmaals 30 jaar een verder dalende rente zullen zien. Grote kans dat de toekomst anders zal zijn. Maar hoe?

Een uitdagende tijd die ook uitnodigt om anders, minder traditioneel naar de beleggingsportefeuilles te kijken. Zo werd er onlangs aan een bestuurstafel gesuggereerd om de uitkeringen te betalen vanuit de premie en de hele portefeuille cash aan te houden in een grote kluis. Dit was tijdens een brainstormsessie en klinkt misschien gek, maar het is belangrijk om in deze tijden ‘out of the box’ te durven denken. Met de vergrijzing van het deelnemersbestand gaat uiteindelijk een groter deel op aan uitkeringen. De focus op cashflow zal steeds belangrijker worden.
Hierdoor zou er plek moeten zijn voor onorthodoxe cashflowgenererende beleggingen. Welke categorieën daar interessant voor zijn laat ik graag over aan de fantasie van de lezer. In ieder geval lijkt het mij belangrijk om de achteruitkijkspiegel slechts beperkt te gebruiken.