Hoe vernieuwend mag je zijn?

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2019

PIETER KIVERON, KPMG Rubriek: Beleggen
Geplaatst op 24-01-2019
Hoe vernieuwend mag je zijn? Voor u ligt de decemberuitgave met als thema ‘Vernieuwend Beleggen’. Wederom gevuld met relevante spraakmakende en prikkelende bijdragen van verschillende deskundigen uit de pensioenwereld. Misschien hadden we explicieter moeten kiezen voor het woord Pensioenbeleggen.

Pensioenbeleggen is belangrijk voor ons land met het hoogste pensioenvermogen ter wereld in verhouding tot ons bruto binnenlands product (bijna 200%). Zo’n 95% daarvan wordt beheerd door pensioenfondsen. Hun premie-instrument is als gevolg van de demografische ontwikkelingen ‘bot’ en beleggen is nu het belangrijkste stuurmiddel. Financieel rendement is de kerntaak van een pensioenfonds en dat komt tot uitdrukking in een doordacht beleggingsbeleid omkleed met gedegen risicomanagement. Een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, guidelines, actieve toezichthouders alsmede ‘peer pressure’ ziet hierop toe. Daar omheen gelden nog belangrijke randvoorwaarden, zoals het behalen van een maatschappelijk rendement.

Dus hoe vernieuwend mag je zijn? Hoe vernieuwend willen je deelnemers dat je bent? De definitie van vernieuwend reikt van ‘zich steeds verbeterend’ via ‘grensverleggend’ en ‘innoverend’ tot ‘revolutionair’. Dat zijn termen die onze pensioenwereld het afgelopen decennium niet waar heeft kunnen maken bij de hervorming van ons stelsel. Pensioenbeleggers vernieuwen in hun zoektocht naar rendement met alternatieve beleggingen. Met bedrijfsleningen en woninghypotheken wordt ingespeeld op de economische omstandigheden. Innovatie is niet makkelijk, bijvoorbeeld als de overheid ‘home country’ investeringen propageert en tegelijkertijd een toezichthouder waarschuwt op de gevaren van een ‘home bias’.

Op het internet levert ‘vernieuwend beleggen’ pagina’s met hits op over duurzaam beleggen. Natuurlijk belangrijk om onze wereld fatsoenlijk door te geven aan volgende generaties. Pensioenfondsen (en andere institutionele beleggers) zijn betrokken bij het Europese actieplan om de klimaatdoelstellingen te behalen. Al was het alleen al om ‘stranded assets’ te voorkomen. Vernieuwend is ook de inzet van nieuwe technologie om grote hoeveelheden beschikbare data te transformeren tot overzichtelijke relevante informatie die helpt bij prudent pensioenbeleggen. Een stap verder dan kwantitatief beleggen kan met behulp van AI (artificial intelligence).

Vernieuwing kun je opnemen in je beleggingsbeleid, duidelijke doelen stellen en faciliteren door weldoordachte eigen benchmarks te kiezen. Accepteer de daaraan verbonden risico’s. Durf een visie te hebben en zet kleine stappen. Dat creëert ruimte voor innovatie en ondernemingszin, om te experimenteren met nieuwe beleggingscategorieën en beleggingsproducten. Om echt vernieuwend te gaan werken en pensioenfondsen wendbaarder te maken.