U bevindt zich op: home > Nieuws > Beleggen > Inflatie!

Inflatie!

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2022

LEEN MEIJAARD, Onafhankelijk adviseur en toezichthouder in de vermogens-, beheer- en pensioensector
Rubriek: Beleggen
Geplaatst op 04-05-2022

Inflatie!

Karl Otto Poehl, de vermaarde president van de Bundesbank vergeleek inflatie in de jaren tachtig ooit met een tube tandpasta. Als de tandpasta eruit is, krijg je die er nooit meer in terug. Een langdurig hoge inflatie is voor pensioenfondsen met koopkrachtambities een regelrechte ramp.

Enkele weken geleden leek het er nog op dat een eind zou komen aan de door de pandemie veroorzaakte hoge inflatie. Wereldwijd gingen de economieën open, de steunmaatregelen werden afgebouwd en ruim monetaire beleid in de VS en Europa werd teruggeschroefd. Door de inval van Rusland in de Oekraïne en een mogelijke boycot van Russisch olie en gas, is weer een nieuwe situatie ontstaan. De olieprijzen zijn meer dan 120 dollar per vat en volgens sommigen op weg naar 200 dollar.
De gasprijzen staan op historisch hoge niveaus. De vraag is: in hoeverre is deze olieschok inflatoir? Of zal uiteindelijk toch het deflatoire effect overheersen? Ik ben geneigd tot het laatste. De energieprijzen nemen een grote hap uit de inkomsten van gezinnen en bedrijven. De aanhoudende dreiging vanuit Rusland en Europese en Russische sanctiemaatregelen, maken dat de kans op een recessie in Europa wellicht groter is dan de kans op een langdurig hoge inflatie.

Financiële markten lijken dat ook aan te geven. Europese aandelenmarkten zijn fors onderuitgegaan. Break-even verwachtingen in EU inflation linked bonds zijn iets opgelopen, maar liggen nog steeds iets boven de 2%. Ook de dollar gaat flink omhoog. Dat wijst meestal niet op een inflatoir klimaat. Ik verwacht dat centrale banken de vinger aan de pols houden. Tot nu toe zijn zij voorzichtig geweest met verkrappen, omdat zij van mening waren dat een deel van de inflatie tijdelijk is. De oorzaak is immers de pandemie. Ze zullen net zo voorzichtig zijn wanneer het aankomt op de doorwerking van hogere olieprijzen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze zullen ingrijpen wanneer er signalen zijn dat de hogere voedsel- en energieprijzen een loon-prijsspiraal in gang dreigen te zetten. Ik denk dat het op een iets langere termijn mee zal vallen met die inflatie, maar ben minder optimistisch over de groeivooruitzichten in Europa.