CCA bij Shell: een aanzet tot collectieve risicodeling binnen DC-regelingen

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2015

Martin van ’t Zet, Legal Counsel Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS)
Rubriek: Beleid
Geplaatst op 21-04-2015

CCA bij Shell: een aanzet tot collectieve risicodeling binnen DC-regelingen

Er wordt momenteel veel gesproken over verbeteringen in beschikbare premieregelingen. Door de verplichting om het opgebouwde pensioenkapitaal in één keer om te zetten in levenslange pensioenuitkeringen worden beleggings- én renterisico’s geconcenteerd op de pensioendatum. Bovendien is er geen rendementspotentieel meer na pensioeningang en wordt rendement gemist door de versnelde afbouw van het beleggingsrisico bij het naderen van de pensioendatum. Dit vormt een hindernis om tot een optimaal pensioenresultaat voor de deelnemer te komen. In dat licht heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2014 een Hoofdlijnennota optimalisering wettelijk kader voor premieovereenkomsten naar de Tweede Kamer gezonden met voorstellen om premieovereenkomsten te verbeteren. Ook de SER heeft in februari 2015 geadviseerd om nader onderzoek te doen naar de variant van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. De doorontwikkeling van premieovereenkomsten lijkt in een stroomversnelling te zijn geraakt.


Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul aan de rechterkant uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen: