U bevindt zich op: home > Nieuws > Beleid > DB endgame

DB endgame

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2003

Jeroen Steenvoorden, directeur Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)
Rubriek: Beleid
Geplaatst op 12-02-2021

DB endgame

De kogel is door de kerk. Voor 2026 moeten de huidige DB-regelingen omgezet worden in DC-regelingen. De ‘DB endgame’ is gestart. Alle spelers in de pensioenarena moeten een topprestatie leveren om voor eind 2025 de finish te halen. Een uitdagende handicap hierbij is dat nog niet alle spelregels bekend zijn.

Mijns inziens zitten de potentiële problemen niet in het ontwerpen van een nieuw design voor het DC-plan. Opnieuw beginnen is vaak makkelijker dan je denkt. Een frisse start geeft nieuwe keuzemogelijkheden bij het ontwerpen van de regeling die beter passen in de huidige tijdgeest. Een mogelijke valkuil, gegeven de plannen in het akkoord, is dat we het te ingewikkeld maken. De deelnemers moeten het nog wel kunnen begrijpen. De grootste uitdaging in de ‘DB endgame’ is: hoe kom je van A naar B. Hoe verdeel je in de DB endgame de grote pot met geld naar individuele potjes? Het invaren kan veel discussie opleveren. Wat is fair naar alle generaties?
Welke rekenrente? De discussie wordt moeilijker als er een flink tekort of overschot is. Daarnaast zijn de spelregels over de governance rondom het invaarbesluit ook nog niet helder genoeg.
Als we onverhoopt niet uit de invaardiscussie komen, dan is de uitkomt van de endgame in 2026 een pensioenlandschap met ‘gesloten DB-regelingen’ en nieuwe ‘DC-regelingen’. Deze laatste heeft bij de start nog een betrekkelijk gering volume. Deze DC-regelingen hebben bij pensioenfondsen alleen toegevoegde waarde t.o.v. andere financiële aanbieders als ze voldoende solidariteit hebben. Dit rechtvaardigt ook de verplichtstelling.
Daarnaast kunnen pensioenfondsen zich onderscheiden door ‘trusted advisor’ te worden in de pensioenplanning van hun deelnemers. In deze planning komen de oude DB-rechten, nieuwe DC-rechten en bijspaarmogelijkheden weer samen.