Fors inzetten op verbinding

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2018

Hedwig Peters, voorzitter KPS Rubriek: Beleid
Geplaatst op 12-04-2018
Fors inzetten op verbinding Het vertrouwen in de pensioensector is lager dan het vertrouwen in banken en verzekeraars. Dat is helaas al enige jaren onze realiteit. Hoe oneerlijk het ook voelt, we zullen het ermee moeten doen.

En als ik mij verplaats in de positie van de gemiddelde pensioenonkundige burger, dan kan ik me eerlijk gezegd nog wel iets bij dat lage vertrouwen voorstellen. Immers, berichtgeving over pensioen is eigenlijk altijd negatief. Pensioenleeftijd stijgt, net als de premie. En indexatie lijkt verder weg dan ooit. In normale markttermen gesproken: de prijs van ons product is de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl de kwaliteit is afgenomen. Als klant word je daar niet blij van. Je zou de neiging kunnen krijgen om naar een andere aanbieder te gaan, maar dat is in de pensioenfondsensector niet toegestaan.

Hoe komen wij uit deze vertrouwenscrisis? Creëer vertrouwen en openheid. Wat je daardoor krijgt is verbinding. KPS heeft besloten de komende jaren fors in te zetten op verbinding. Verbinding tussen de pensioensector en de samenleving. De basis is een eerlijk en realistisch verhaal, deskundigheid op alle relevante terreinen, visie op de toekomst van een sterk veranderende samenleving. Laten we er eerlijk over zijn dat een pensioenuitkering nu eenmaal omgeven is met vele onzekerheden. Dat is wat anders dan ons maar blijven verdedigen en uitleggen dat het allemaal de schuld is van de rente en de stijgende levensverwachting.

We kunnen geen ijzer met handen breken. Wat we wel kunnen doen, is alle kennis en ervaring van de ruim 300 professionals binnen KPS bundelen, uitdragen en delen. Vanuit alle denkbare invalshoeken zijn we bezig met pensioen. We komen samen in verschillende werkgroepen om thema’s verder uit te diepen. Waar mogelijk, voorzien we de politiek van advies, leveren we een bijdrage aan consultaties of publiceren we.

De tijd is gekomen om al die kennis breder ten dienste te stellen van de sector. Goede ideeën ontstaan niet vanzelf maar door elkaar te inspireren, naar elkaar te luisteren en te delen. In KPS-verband of daarbuiten. U bent van harte uitgenodigd eens een van onze bijeenkomsten bij te wonen. De agenda staat op de website van KPS.