U bevindt zich op: home > Nieuws > Beleid > Hello, goodbye

Hello, goodbye

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2022

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM
Rubriek: Beleid
Geplaatst op 01-07-2022

Hello, goodbye

Het thema in dit nummer is invloed en controle. In dit kader wordt uitgebreid ingegaan op het adviesrecht van het Verantwoordingsorgaan bij het invaren. U bent dus gewaarschuwd als pensioenfondsbestuur (pag. 24).

In het artikel ‘Bestuur in control nu, tijdens en na de transitie’ krijgt u diverse handvatten aangereikt. Onder meer ‘risk self assesment’ en onafhankelijke kwaliteitsbewaking (pag. 32). Doe er uw voordeel mee.
Verder: de Europese toezichtregels schrijven voor dat pensioenfondsen controle moeten hebben over hun ESG-risico’s. Het is, aldus Europees toezichthouder EIOPA, in het belang van de deelnemers de beheersing van deze risico’s serieus te nemen. Opletten geblazen dus (pag. 26).
In het artikel ‘Zet deelnemers voorop bij toekomstbestendig pensioen’ wordt u aan het denken gezet over de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Moeten we dat in de voorgestelde versie eigenlijk wel willen, terwijl er ook aantrekkelijk(er)e alternatieven zijn (pag. 15).
In de nieuwe rubriek ‘Historie’ laten we u zien dat PBM al in 2016 een belangrijke gidsfunctie vervulde richting het NPC (pag. 6-9). Dan gaan we in dit nummer ook nog aan de slag met klachten, van de hand van de nieuwe ombudsman pensioenen Jeroen Steenvoorden (pag. 18).
Dit is des te aardiger omdat Jeroen al sinds de oprichting in 2003 bij PBM betrokken is geweest. Evenals Alfred Kool, wiens naam u ook tegenkomt in dit nummer.
Ik noem dit omdat ik, vanwege fysieke malheur, stop. Jammer, maar het is niet anders.

Op deze plaats wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van harte bedanken. Met name de leden van de PBM Raad van Advies en redactieraad. Ik heb hun inspirerende betrokkenheid altijd zeer gewaardeerd.
En niet te vergeten de ca. 1000 auteurs die in de loop der tijd bijdragen hebben geleverd. Chapeau ook voor hen.
Tot slot wil ik drie speciale dames hartelijk bedanken voor hun inbreng, te weten eindredacteur Cecile Lammes, vormgever Paula Ketz en mijn vrouw Marja. Marja heeft in alle bescheidenheid in de backoffice een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan niet alleen dit magazine, maar ook aan het PBM Pensioensymposium (21x) en de PBM Dossierreeks (9x).

Ik eindig met positief nieuws: vanuit de PBM Raad van Advies is een initiatief opgestart om tot een doorstart van PBM te komen. De initiatiefnemers kennende, spreek ik daar alle vertrouwen in uit!