Op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Gevolgen voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen (1)

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2018

Mark Bakker en Fokko Covers (KPS werkgroep Beleggingen); Barend de Leijster en Ron van Os (KPS werkgroep Pensioen 2020)
Rubriek: Beleid
Geplaatst op 09-04-2018

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Gevolgen voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen (1)

In het regeerakkoord van oktober 2017 heeft het kabinet aangegeven te streven naar de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Het kabinet heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een stelsel gebaseerd op persoonlijke pensioenvermogens met een collectieve risicodeling zoals uitgewerkt door de SER (Variant IV-C). Verder wil het kabinet dat het contract in de uitkeringsfase aansluit op de Wet verbeterde premieregeling, zodat na pensionering doorbelegd kan worden. Het streven van het kabinet is om begin 2018 op hoofdlijnen overeenstemming te bereiken met de sociale partners op basis van een breed gedragen voorstel van de SER. Vervolgens kan met de wetgeving begonnen worden die in 2020 moet worden afgerond zodat de implementatie in 2021 kan starten.


Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul aan de rechterkant uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen: