Pensioenakkoord en PensionTech

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2019

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM Rubriek: Beleid
Geplaatst op 11-09-2019
Pensioenakkoord en PensionTech Het pensioenakkoord is eindelijk een feit. Dat is op zich een goede zaak, wat dat geeft wat rust in turbulente pensioentijden. Er zitten meerdere positieve elementen in het pensioenakkoord, zoals het inspelen op de huidige arbeidsmarktkenmerken. Plus zaken die het stelsel flexibeler maken, waaronder de mogelijkheid van een lumpsumuitkering. Maar er zijn ook de nodige kanttekeningen te maken.

Want als we kijken naar het SER-advies ‘Naar een nieuw pensioenstelsel’ (25 pag.) en de brief van minister Koolmees ter zake (20 pag.), beide van juni 2019, valt een aantal punten op.
Als voordelen van het pensioenakkoord worden genoemd dat het pensioen ‘koopkrachtiger’ en ‘transparanter’’ wordt. Bij beide beweringen heb ik de nodige twijfels.
Als het pensioen al koopkrachtiger wordt, zal het naar mijn inschatting gaan om tienden van procenten, dus nauwelijks of niet waarneembaar.
Want feit blijft dat de pensioenuitkomst de facto afhankelijk is van autonome factoren als vermogensmarkten en rentestand. Meer transparantie door inzicht te geven in de relatie premie, rendement, kosten en opgebouwd pensioenvermogen lijkt in theorie prachtig. Maar welke deelnemer zal in de praktijk hierop zitten te wachten? Naar mijn inschatting een handvol diehards, want voor het gros is pensioen nu al een ver-van-mijn-bed-show. Dit is nog tot daaraan toe. Wat m.i. veel significanter is, is dat in zowel advies als brief volledig voorbijgegaan wordt aan PensionTech-ontwikkelingen.
Als voorbeelden: naar de termen big data, fintech, AI, pensioentech, chatbox of blockchain zult u in beide stukken tevergeefs zoeken. De slotzin ‘Het kabinet heeft behoefte om met ingang van 2022 … pensioen gereed te maken voor de 21ste eeuw’ in de brief van Koolmees aan de Tweede Kamer is dan ook een boude bewering. Omdat het zeker lijkt dat de rappe ontwikkelingen op techgebied ook een stevig effect op de pensioenmarkt en pensioenbeleving zullen hebben.
U krijgt hiervan in dit nummer met het thema ‘Big data en pensioenen’ alvast een up-to-date overview!