Perspectief pensioensector

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2018

Dr. Carel Petersen, hoofdredacteur PBM Rubriek: Beleid
Geplaatst op 18-10-2018
Perspectief pensioensector Door de vergrijzing zal het aantal pensioengerechtigden verder blijven toenemen. Daarnaast neemt door diverse factoren het gemiddeld uit te keren pensioen in de 2e pijler nog steeds toe. Te verwachten is dat het totaal aan 2e pijlerpensioenuitkeringen steeds meer zal uitlopen op het totaal aan 1e pijler-AOW-uitkeringen.

In marketingtermen; het tweedepijlerpensioen is een groeimarkt! Dat biedt vooral voor pensioenfondsen fraaie perspectieven.
Maar het bestaansrecht van pensioenfondsen is niet in graniet gehouwen.
Wie herinnert zich nog de bedrijfsverenigingen? De toenmalige uitvoerders van de sociale werknemersverzekeringen. Ook bestuurd door sociale partners. Hun positie leek heel lang onaantastbaar, totdat de politiek anders besloot.
Om dit lot te voorkomen, dient de pensioensector naar mijn stellige mening tenminste de volgende zaken beter op orde te maken.
- Gezamenlijk, voor de hand liggend is via de Pensioenfederatie, het belang en de voordelen van pensioenen via pensioenfondsen over het voetlicht brengen. Kortom, als sector veel meer energie steken in reputatiemanagement. Mijn oproep om hier nu eindelijk substantieel en effectief mee aan de slag te gaan!
- Dat pensioenfondsen hun deelnemers als volwaardige klanten zien. Klanten die ook zouden blijven zonder verplichte deelname. Net als de beroepspensioenfondsen zouden ook opf’en en bpf’en periodiek moeten checken hoe groot hun vertrouwensbasis bij de deelnemers is. Welk percentage zou bij niet-verplichte deelname blijven? En hoe groot is het percentage dat het dan voor gezien zou houden? Uitkomst uiteraard publiceren.
- Pensioenfondsen dienen nog veel proactiever dan nu te reageren op (markt)ontwikkelingen.

Om een paar voorbeelden te noemen:
- Nieuwe communicatietechnieken als gebruik van big data, social media, in combinatie met persoonlijke benadering.
- Nieuwe beleggingsvormen als ESG en SDG.
- Voortschrijdende PFG-inzichten omtrent o.m. deskundigheid en diversiteit.
- Nieuwe I(C)T-uitvoeringsmodaliteiten.

Van belang en heel positief om te melden is dat er niet uitsluitend consolidatie is in de sector. Er zijn ook nieuwe initiatieven als het vrijwillig bpf Zuivel. U leest in het met veel elan geschreven artikel over deze nieuwkomer op pagina 24 en 25!

Tot slot is het waard om te vermelden dat PBM diversiteit serieus neemt. Vrouwen maken voor 40% deel uit van de Raad van Advies en redactieraad. In de hoop dat ook hier geldt dat ‘goed voorbeeld goed doet volgen’!