21e PBM Pensioensymposium Dynamiek in de pensioensector

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2019

CECILE LAMMES Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 30-07-2019
21e PBM Pensioensymposium Dynamiek in de pensioensector PBM organiseerde op 9 mei in Amsterdam voor de 21e keer het PBM Pensioensymposium. Het overkoepelende thema was ‘Dynamiek in de pensioensector’. Hoe verandert pensioen met de maatschappij mee. Hot issues waren het belang van fintech, de toekomst van ons stelsel en verantwoord beleggen.

Het was vol in het Planetarium in Amsterdam. En dat was niet zo verwonderlijk. PBM had uitstekende sprekers uitgenodigd. Zij zorgden voor input. Theo Langejan stelde als dagvoorzitter prikkelende vragen. De rode draad was het nieuwe stelsel en hoe je de deelnemer meeneemt naar een meer op de individuele wensen gericht pensioen. Maar ook hoe je voor de toekomstige deelnemer relevant blijft. One click, maar wel green.

Pension Tech
Bianca Tetteroo deed de aftrap. Pensioendeelnemers van de toekomst stellen andere eisen aan hun pensioenregelingen dan de deelnemer van nu. De trends zie je al ontstaan. De basisingrediënten zijn gemak, relevantie en het moet vooral leuk zijn. De jongeren die met iPad en mobiel zijn opgegroeid, vinden technologie volkomen vanzelfsprekend. Handmatige processen worden overgenomen door data en algoritmes. De klantbediening staat centraal. One Click - One Swipe voor belangrijke financiële keuzes. Vertrouwen kunnen we niet aan een algoritme overlaten, daar zullen wij als sector de lead in moeten nemen.

Verantwoord Beleggen 2.0
Milieu en sociale uitdagingen zijn nu de hoofdpijndossiers. Maar waarom doen we er te weinig mee? Met een paar bedrijven uitsluiten kom je er niet. Een toetsing met verschillende factoren en goede managers is het antwoord. Er moeten echte keuzes gemaakt worden voor beleggingen. Dat is niet eenvoudig, want deze externe kosten drukken op de bedrijven en daarmee op de beleggers. Daarom is integratie van duurzaamheid en financiële factoren cruciaal. Vanzelfsprekend moet een duurzame strategie ook goede rendementen opleveren. Het is nodig en het kan! Aldus Masja Zandbergen.

Internationale lessen pensioengeluk
Waarom zijn Nederlanders zo ontevreden over hun eigen pensioenstelsel? Terwijl het als beste in de wereld bekend staat, vraagt Jacqueline Lommen zich af. Die onrust komt doordat we te weinig inzicht en kennis hebben. Hoe verhoog je pensioengeluk? Het VK is ons al voorgegaan bij de stelselherziening. Zij hebben eerlijk gecommuniceerd rond de veranderingen van het pensioencontract. Hiermee hebben ze draagvlak gecreëerd. Het 10-puntenactieplan van Koolmees sluit hierop aan. De verandering van de arbeidsmarkt vraagt om een persoonlijk pensioen. Handige apps, fintech en nieuwe ICT-systemen geven meer financieel inzicht. Dat biedt deelnemers vertrouwen in een gezond pensioen.

Wendbaar of anticiperen?
Wachten op het nieuwe pensioencontract of voorsorteren op de toekomst? Dat is de vraag die Maarten van der Tuin stelt. Stilzitten is onverstandig, want een verandering komt er. Zorg dat het fonds alert en fit is om snel te reageren. Het maakt het een stuk makkelijker om wendbaar te zijn én te anticiperen. Blijf niet hangen in de waan van de dag. Daar hoort het opruimen van complexe pensioenregelingen bij. Transitie betekent niet alleen een persoonlijker pensioen, maar ook een eenvoudigere regeling. Anticipeer en word steeds wendbaarder.

Winnaars en verliezers in de pensioenmarkt
De managementaandacht richt zich vooral op kostenreductie van het vermogensbeheer, maar vernieuwing is belangrijker. Klantenbediening en het vernieuwen daarvan verdienen de volle aandacht. Dat is een grote klus, omdat ITsystemen verouderd zijn en daardoor foutgevoelig zijn. Bij een stelselwijziging hebben fondsen en uitvoerders kans om deelnemers voor zich te winnen. Pensioenfondsen zijn een logisch aanspreekpunt voor deelnemers. Zij hebben immers inzicht in de persoonlijke financiële situatie van de deelnemer. Zorg dat die kracht goed wordt ingezet en sterker wordt. Pensioenfondsen krijgen een kans. Pak die! Aldus Jan-Wouter Bloos.