De deelnemer centraal

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2019

BRAM STEGEMAN, huisarts en voorzitter SPH Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 11-07-2019
De deelnemer centraal Het klinkt als een ‘no-brainer’. Welke pensioenfondsbestuurder zou zijn deelnemer niet centraal willen zetten. Toch zie ik ook bestuurders denken: ‘tja, maar daar staat-ie wel lelijk in de weg!’

En dat is ook niet verwonderlijk. In mijn eigen fonds, met hoogopgeleide deelnemers, besteedt deze gemiddeld 10 minuten per jaar aan het pensioen. Dan kun je niet verwachten dat die deelnemer discussies over I-B* of IV-C-varianten zonder meer volgen kan. Of de consequenties van afschaffing van de doorsneepremie makkelijk doorgrondt. Toch worden er in de maatschappelijke discussie allerlei opvattingen aan de deelnemer toegeschreven. Die zou individueler bediend willen worden en ontevreden zijn over het huidige stelsel.

De deelnemer van het huisartsenfonds verandert snel. Grofweg van een fulltime alleenverdienende man naar een parttimewerkende vrouw. Welke invloed zou dat hebben op de wensen ten aanzien van de pensioenregeling? Wij zijn het ze maar eens gaan vragen. Daarbij zijn we weggebleven van de techniek, maar hebben we juist de onderliggende waarden van de deelnemers onderzocht. Een paar resultaten wil ik u niet onthouden.
Collectiviteit vindt 66% essentieel. En 76% hecht aan solidair gedragen economische risico’s. De behoefte aan zekerheid van de uitkering bedroeg 60%, 40% wil enig collectief risico dragen. Er werd nauwelijks verschil gemeten tussen leeftijden, werkomstandigheden of geslacht. Met andere woorden: de waarden collectiviteit en met name solidariteit staan als een huis!

Ik daag u uit het ook eens te onderzoeken. En in de tussentijd op te houden aannames te doen over de wens naar individuele potjes. Want wie de deelnemer centraal wil zetten moet ook naar ze luisteren!