De kans om uw organisatie te profileren

Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 09-11-2018
De kans om uw organisatie te profileren Door te participeren in de PBM Dossierreeks heeft uw organisatie een uitstekende gelegenheid om zich inhoudelijk te profileren.

PBM Dossierreeks nr. 10:
Pensioen Issues voor professionals

Wij gaan, als opvolger van Pensioen Topics, een nieuwe PBM Dossierreeks uitbrengen: Pensioen Issues voor professionals. Dit wordt PBM Dossierreeks nr. 10! Dit onder redactie van Jean Frijns, Theo Langejan, Benne van Popta en Carel Petersen.

Het belooft weer een aansprekende uitgave te worden! Met de nodige keuzemogelijkheden voor participerende organisaties voor eigen specifieke inbreng.

Onderwerpen voor Pensioen Issues voor professionals
• De op ons afkomende wijziging van het pensioenstelsel, waarvan op dit moment zelfs de contouren nog onvoldoende zichtbaar zijn, zal naar verwachting voor een groot deel op het bord van de besturen terecht komen. Besturen zullen zich daar tijdig en grondig op moeten voorbereiden; wachten op de invoering van de nieuwe wet is te laat. Reden om in het nieuwe handboek Pensioen Issues de nodige aandacht te besteden aan nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
• Dat geldt ook voor ontwikkelingen op andere gebieden zoals IT en data driven processen, cybersecurity en gegevensbescherming.
• Versterking van de interne governance en aanscherping van de bedrijfsvoering op het gebied van risico, compliance en audit staan ook op de agenda.
• Het onderwerp vernieuwend beleggen krijgt uiteraard ruim aandacht waarbij vanuit verschillende invalshoeken naar deze kerntaak van besturen zal worden gekeken.
• Last but not least is er Communicatie-401 waarbij communicatie o.m. wordt ingezet als instrument in de persoonlijke financiële planning van de deelnemer.

Gedetailleerde informatie over participatie en opzet kunt u aanvragen via info@pensioenbestuurenmanagement.nl.

Uitgebreide informatie over de PBM Dossierreeks en de organisaties van naam en faam die hieraan hebben bijgedragen, vindt u op www.pensioenbestuurenmanagement.nl/dossierreeks