PBM biedt podium!

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2018

Carel Petersen, hoofdredacteur PBM Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 05-07-2018
PBM biedt podium! Verantwoord uitbesteden is het thema in het juninummer van PBM. In de loop der tijd zijn pensioenfondsen steeds meer gaan uitbesteden. Dat is te begrijpen, omdat de vereiste kennis op tal van terreinen waar pensioenfondsen mee te maken hebben specialistischer is geworden.

Bijvoorbeeld inzake cybersecurity. Een typisch voorbeeld van een onderwerp dat de laatste jaren aan evident belang heeft gewonnen. Over de aanpak hiervan en best practices wordt u in dit nummer geïnformeerd door DNB.
Bij verantwoord uitbesteden zijn twee insteken mogelijk. Ten eerste de formele, waarbij het volgen van afgesproken protocollen in het pensioenfondsbestuur centraal staan. Dit is een noodzakelijke route om het proces van uitbesteden van de pensioenadministratie, vermogensbeheer, ICT e.d. vast te leggen. Ten tweede is een gezonde portie boerenverstand raadzaam. Zoals ook in de bijdrage ‘Valkuilen in de praktijk’ wordt beschreven, gaat het daarbij om ‘zachte’ zaken. Is er ook een klik tussen de partijen? Feitelijk hetzelfde als bij privé-uitbesteding van een verbouwing, schilderwerk en noem maar op.

Bij uitbesteden dienen ook de risico’s van onderuitbesteding door de uitvoerder, vermogensbeheerder e.d. gemonitord en beheerst te worden. Want het pensioenfondsbestuur blijft voor alles eindverantwoordelijk!
Maar het monitoren en beheersen van alle onderuitbestedingsrisico’s door een pensioenfonds is een bijna onmogelijke opgave. Graag geeft PBM het podium aan pensioenfondsen die van mening zijn dat zij op dit punt wel goed scoren.
Deze best practices kunnen andere pensioenfondsen dan weer inspireren!

Tot slot, PBM heeft de backoffice versterkt met de dames Kaatje en Floortje. Op de foto hierboven ziet u het werkoverleg tijdens de lunchpauze tussen office-manager Marja en de dames. Een vorm van, intern, uitbesteden.