PBM Communicatieprijs 2018: de lat ligt hoog

Alfred Kool MCC, vakredacteur PBM Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 18-01-2018
PBM Communicatieprijs 2018: de lat ligt hoog Stelselherziening kan niet zonder draagvlak

Op 17 mei zal tijdens het PBM Pensioensymposium voor de 12e maal aandacht worden besteed aan best practices in pensioencommunicatie met het toekennen van de PBM-Communicatieprijs 2018. Grootscheepse kortingen konden afgelopen jaar op de valreep worden vermeden, maar met indexatie voor de meeste fondsen voorlopig nog buiten het gezichtsveld, is de situatie nog verre van rooskleurig. Tegelijk zet het nieuwe kabinet de herziening van het pensioenstelsel door. Een uitdagende periode voor de sector, waarbij het belang van effectieve communicatie nauwelijks hoeft te worden onderstreept. De vertrouwenspositie van de pensioensector staat al langere tijd onder druk. Daarom zal, naast effectieve deelnemerscommunicatie, ook reputatiemanagement de komende jaren een belangrijk extra instrument moeten zijn in het communicatie-repertoire.

Draagvlak behouden
Sinds de start van de prijzen in 2007 is het besef binnen de sector gegroeid dat effectieve communicatie van het allergrootste belang is. Het effect van de crisis heeft daarbij geholpen. En inmiddels weten we dat communicatie niet alleen belangrijk is om de deelnemer goed te kunnen informeren, maar ook om draagvlak te behouden voor ons pensioenstelsel. En vooral voor een verstandige koers bij het toekomstbestendig maken daarvan. Maar het besef begint ook door te dringen dat zonder een vertrouwensbasis effectieve communicatie heel lastig is. Daarom zijn initiatieven om de positie van de sector te verstevigen de komende jaren meer dan welkom. Zowel op fondsniveau als voor de gehele sector zou reputatiemanagement meer aandacht moeten krijgen. Niet als window-dressing maar als instrument om de deskundigheid binnen de sector te kunnen blijven inzetten. Met dat in het achterhoofd kijkt de jury nu al uit naar de inzendingen van volgend jaar.

Voortaan één prijs
Door de jaren heen is zowel het aantal categorieën waarin kon worden ingeschreven, als het karakter ervan diverse malen aangepast. Die aanpassingen waren nodig omdat de aard van de inzendingen veranderde. Ook de inzendende partijen veranderden. Waren het aanvankelijk vooral pensioenfondsen die meededen, door de jaren heen zag de jury ook steeds vaker andere inzenders zoals bureaus en uitvoerders verschijnen. Ondanks aanpassingen in categorieën kwam het nog regelmatig voor dat sommige inzendingen lastig waren in te delen. Om inzenders niet onnodig te beperken heeft de jury daarom besloten om af te stappen van de verschillende categorieën. Vanaf dit jaar worden alle inzendingen naast elkaar gelegd en beoordeeld. Consequentie is dat voortaan nog maar één communicatieprijs zal worden toegekend, en daarnaast eventueel eervolle vermeldingen.

De uitreiking van de PBM Communicatieprijs 2018 tijdens het jaarlijkse PBM Pensioensymposium op 17 mei 2018 vindt ’s avonds plaats, tijdens het afsluitende diner. Daarbij zal de jury aandacht besteden aan de motivatie en inhoud van de winnende inzending, waarna ook de prijswinnaar de gelegenheid krijgt om aanpak, resultaten en lessen voor anderen in een korte presentatie met de zaal te delen.

Inschrijving is geopend
17 mei 2018 lijkt nog ver, maar de tijd gaat snel. Denk vast na over uw inzending. En als u eruit bent, inzenden kan vanaf nu. Deadline is vrijdag 30 maart 2018. Kijk op de site www.pensioenbestuurenmanagement.nl en klik op Communicatieprijzen.