PNO Media winnaar 12e PBM-communicatieprijs

Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 18-05-2018
Op donderdagavond 17 mei werd in het Amsterdamse Planetarium voor de twaalfde keer de PBM Communicatieprijs uitgereikt. Winnaar werd PNO Media, het bedrijfstakpensioenfonds voor de creatieve sector en media. De vakjury onder voorzitterschap van Ron van der Jagt kende bovendien een eervolle vermelding toe aan Achmea Pensioenservices. Tijdens de prijsuitreiking benadrukte de juryvoorzitter het belang van corporate communicatie en reputatiemanagement voor de pensioensector. “Je eigen positie als afzender van belangrijke pensioenboodschappen is van grote invloed op het effect ervan”, aldus Van der Jagt donderdagavond.

Ron van der Jagt ging vanuit communicatieperspectief kort in op de huidige positie van de pensioensector: “De fragiele reputatie van de sector maakt het lastig om effectief te communiceren met deelnemers. Maatwerk, goed aansluiten op de belevingswereld van je deelnemers helpt daarbij. Er is inventiviteit nodig, en ook het lef om eens wat anders te proberen. De winnaars van dit jaar laten zien dat dat kan. Ook wanneer de dekkingsgraden nog niet op een comfortabel niveau zitten.” Gelet op het steeds verder uiteen lopen van de aard van de inzendingen, heeft de jury na de uitreiking van 2017 besloten om voortaan slechts één prijs uit te reiken en daarmee af te zien van de tot vorig jaar gebruikelijke categorieën. Wel kan de jury gebruik maken van de mogelijkheid om een eervolle vermelding toe te kennen.

PNO Media zet beproefd medium in: televisie
Dit niet verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de Creatieve sector en Media is samen met RTL, een van de aangesloten werkgevers, op zoek gegaan naar de beste manier om medewerkers/deelnemers te informeren over pensioen, passend bij de doelgroep en met een heldere boodschap. Hieruit ontstond het idee van interactieve pensioentelevisie via een webinar. Actieve betrokkenheid van werkgever RTL – via promotie en activatie - leidde tot een groot bereik binnen een relatief jonge doelgroep. Een professionele productie zorgde voor kwalitatief hoogstaande televisie. Maar ook tot aansprekende resultaten, zowel qua bereik als gestegen pensioeninzicht. Wat de jury daarnaast aansprak, is dat dit concept vrij eenvoudig en met een beperkt budget door elk ander fonds en werkgever(s) kan worden toegepast. De professionaliteit van de mediasector wordt daarmee dus laagdrempelig toegankelijk gemaakt voor de hele sector.

Achmea Pensioenservices heeft het niet over geld
Deze uitvoerder van pensioenregelingen heeft het communicatieconcept ‘Leef je pensioen…’ ontwikkeld dat gericht is op de niet-financiële kant van pensioen. Doel is om mensen te inspireren en meer te betrekken bij pensioen, onder meer door te laten zien dat pensioen meer is dan een maandelijkse uitkering. Vraag die daarbij centraal staat: wat doet het met je als je pensioen dichterbij komt? Het ontwikkelde communicatieconcept biedt, op basis van grondig onderzoek naar de effecten van het ‘zwarte gat’, een praktische aanpak om de ‘warme kant’ van pensioen te belichten. Maar ook een mooie informatiebron waarin technologie, emotie en pensioenadministratie samenkomen. De jury is van mening dat hier sprake is van een goed onderbouwde en onderscheidende benadering van pensioencommunicatie, die vrij eenvoudig ook door andere spelers in de sector kan worden toegepast.

De prijzen bestonden uit speciaal voor PBM door de bekende Nederlandse beeldhouwer Jos Gielen in brons vervaardigde sculpturen. De deskundige jury bestond uit prominente personen uit de pensioenwereld.

Veranderde wetgeving dwong pensioenfondsen in 2007 om hun communicatie te verbeteren. Inmiddels heeft de onrust naar aanleiding van onderdekking en pensioenverlaging de noodzaak van effectieve pensioencommunicatie alleen maar onderstreept. Om de ontwikkeling van pensioencommunicatie verder te stimuleren heeft het vakblad Pensioen Bestuur & Management in 2007 de jaarlijkse PBM Communicatieprijzen in het leven geroepen. Door in te schrijven kunnen fondsen en uitvoerders, maar ook werkgevers en andere partijen die een sterk en effectief communicatiebeleid voeren of ondersteunen ook de erkenning krijgen die ze verdienen, én anderen stimuleren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alfred Kool, secretaris van de PBM Communicatieprijzen. Hij is telefonisch bereikbaar, 06-53 211 222, of via e-mail: alfred@koolcc.nl.