Reputatielessen voor de sector

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2020

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 17-03-2020
Reputatielessen voor de sector Dit nummer van PBM heeft als thema ‘reputatiemanagement’. Dit thema is, zoals alle thema’s, aangedragen door de PBM Raad van Advies. Dat is niet voor niets. Want de Nederlandse pensioensector heeft te kampen met een forse spagaat.

Enerzijds scoort de sector langdurig (zeer) hoog op de verschillende internationale pensioenranglijsten. Het gaat hierbij om het vergelijken van zaken als toereikendheid, PFG, toekomstgerichtheid, beleggingsbeleid e.d.
Anderzijds is het vertrouwen van de gemiddelde burger annex deelnemer in het Nederlandse pensioenstelsel zorgwekkend laag. Dit heeft te maken met zaken als (mogelijke) kortingen, langdurig niet indexeren en een perceptie van grootgeldverdieners in de sector. Wel volle pensioenpotten van zo’n € 1500 mrd, en tegelijkertijd beknibbelen op uitkeringen. Dat valt voor veel mensen niet te rijmen.
Daarom is het terecht dat het onderwerp reputatie bij pensioenfondsen en andere betrokken partijen steeds hoger op de agenda komt.
Een shortlist van reputatietips in dit PBM-nummer:
- Het gaat niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen.
- Essentieel is om de wensen van deelnemers in kaart te brengen.
- Vertel de deelnemer waar het op staat.
- Ontwikkel als pensioenfondsbestuur je sociale antenne.
- Haal de buitenwereld binnen.
- Houd het kort en kom snel tot de kern.
- Stimuleer het communitygevoel.
- Maak pensioen tastbaar.
- Laat de waarde van pensioen zien.

Verder krijgt u in dit nummer nog de nodige andere handreikingen. Zoals van VBDO hoe uw beleggingsportefeuille klimaatvriendelijk te beleggen. En over wat Insurtech en Pensiontech voor de pensioenuitvoering kunnen gaan betekenen. En niet te vergeten over PFG, te weten lessen uit de praktijk hoe de sleutelfuncties in IORP II optimaal in te richten. Bovendien wordt u bijgespijkerd over de echte dialoog via de social media.

De PBM-redactie wenst u weer het nodige, nuttige leesplezier!