ToekomstVerkenner complete communicatietool

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2019

MLADEN SANCANIN EN THOMAS LAFFREE, PGGM Rubriek: Communicatie
Geplaatst op 28-08-2019
ToekomstVerkenner complete communicatietool De pensioensector kampt met een aantal grote uitdagingen, waaronder goed en helder communiceren met deelnemers. De Pensioenfederatie sprak eerder van een ‘mission impossible’. Uit onderzoek blijkt dat mensen onvoldoende nadenken over ouder worden en hun financiën. En juist hier speelt de ToekomstVerkenner op in. Eenvoudig en veilig. De ToekomstVerkenner is een onlinetool waarmee deelnemers en hun partners in tien minuten een integraal inzicht krijgen in hun financiële situatie. De tool is beschikbaar voor de pensioensector.

tl

Vanaf 1 mei 2019 kunnen pensioenfondsen gebruikmaken van de ToekomstVerkenner. PGGM streeft naar een uitstekende dienstverlening die goed aansluit bij de belevingswereld van deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld door deelnemers aan de hand van concrete vragen simpel en eenvoudig te laten zien hoe ze er financieel voor staan als ze met pensioen gaan of een huis willen kopen.

De deelnemer centraal
Deelnemers verwachten steeds vaker, ongeacht de complexiteit van hun vraag, een gemakkelijke en snelle oplossing. Het gebruik van onlinediensten is heel normaal. Klanten en deelnemers raken er steeds meer aan gewend. Maar als het gaat om een totaaloverzicht van alle financiën rondom pensioen moest toch vaak de hele schoenendoos met afschriften, hypotheekgegevens en UPO’s tevoorschijn komen. Overzicht krijgen is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Hier speelt op een innovatieve manier de Toekomst- Verkenner op in.

Goed luisteren naar deelnemers is cruciaal. Alleen op deze manier krijg je de wensen en vraagstukken scherp en kan er een dienst worden ontwikkeld die aansluit bij de behoefte. De ToekomstVerkenner is dan ook in diverse fases door en door getest met deelnemers.
Een belangrijk vraagstuk in de sector zorg en welzijn is het zware werk dat vaak moeilijk tot de pensioenleeftijd is vol te houden. Negentien procent van alle werknemers boven de 60 jaar is in deze sector arbeidsongeschikt. Vitaal met pensioen kunnen gaan is een grote wens binnen deze doelgroep. De ToekomstVerkenner is vanuit deze behoefte gebouwd. De eerste concrete vragen waren: ‘Kan ik eerder stoppen met werken?’ en ‘Kan ik minder werken. Later is daar ‘Kan ik samen met mijn partner stoppen’ aan toegevoegd.

Hoe werkt de ToekomstVerkenner?
Via de ToekomstVerkenner kan de deelnemer via smartphone, tablet of desktop de eigen behoefte invullen. Vervolgens haalt men digitaal en veilig via de smartphone de benodigde informatie op bij het UWV, de belastingdienst en mijn.pensioenoverzicht. nl. De gemaakte keuzes rondom eerder stoppen, minder werken of samen stoppen worden daarna automatisch berekend en met uitleg getoond.
De deelnemer en partner krijgen zicht in de gezamenlijke inkomsten en uitgaven. Specifieke uitgaven, zoals de hypotheekkosten zijn daarbij ook meegenomen. Daarnaast ziet men een inschatting van de overige uitgaven op basis van Nibudgegevens. Naar behoefte kan men die zelf aanpassen. Deelnemers en partners krijgen zo direct heldere antwoorden, waardoor ze samen beter in staat zijn om een beslissing te nemen over hun toekomstige financiële situatie. De deelnemers kunnen zelf kiezen of hun geanonimiseerde data worden opgeslagen in een volledig afgeschermde omgeving of direct worden verwijderd.

Het verschil met een traditionele pensioenplanner is dat ToekomstVerkenner een totaalbeeld geeft van de financiën. Het bevat meteen inzicht in pensioen, de spaartegoeden, de eerder opgebouwde pensioenpotjes en de hypotheeklasten. Daarnaast biedt de ToekomstVerkenner de mogelijkheid om gegevens en wensen van de partner mee te nemen. Zo krijgt de deelnemer voor het huishouden een totaal financieel inzicht.
Verder kan de deelnemer met verschillende opties ‘spelen’. Het is de eerste tool op de Nederlandse markt die gebruikers in staat stelt zoveel gegevens over hun eigen financiën bijeen te brengen die direct op eenvoudige wijze worden gepresenteerd.

ToekomstVerkenner doorontwikkelen
Het is de ambitie om samen met de pensioensector de functionaliteiten voor de ToekomstVerkenner verder uit te breiden. Bij levensgebeurtenissen zoals scheiden, maar ook bij mogelijke veranderingen in de pensioenregeling zoals lumpsum-uitkering kan het bieden van een totaal financieel inzicht extra waarde toevoegen. De ToekomstVerkenner zou ook bij de invoering van meer defined contribution-elementen in de regeling meer inzicht kunnen geven bij het vaststellen van het persoonlijke risicoprofiel. Iemand met veel spaargeld en een afgeloste woning heeft mogelijk een ander risicoprofiel dan iemand met weinig spaargeld en een volledige hypotheek.

Erkend innovatief product
De ToekomstVerkenner is sinds de lancering in 2018 veelvuldig bekroond. Zo ontving de tool de Pensioenwegwijzer 2018, de PensioenPro communicatie award en de NRC Fintech Impact award. De jury’s roemden ‘het werken vanuit het probleem van de klant’, ‘de snelheid en eenvoud om complexe materie weer te geven’, ‘het geboden totaalinzicht’ en ‘het gebruik van state of the art technologie’.

Ook voor andere fondsen
Vanuit de pensioensector zijn er veel vragen geweest over de ToekomstVerkenner. PGGM heeft besloten om deze tool beschikbaar te stellen aan andere pensioenfondsen. De samenwerking in de sector wordt zo gestimuleerd en we kunnen gezamenlijk een sterke propositie in de markt te zetten. Dit als mogelijk antwoord op de opkomst van commerciële platformen die financiële componenten gaan aggregeren en het klantcontact gaan overnemen. Via de Toekomst- Verkenner kan de sector een logische positie innemen rondom totaal financieel inzicht voor later en eventueel andere levensgebeurtenissen. Deelnemers van de fondsen krijgen hier gratis toegang toe.

De ToekomstVerkenner is gebouwd als platform waardoor fondsen eenvoudig kunnen aansluiten. De specificaties van de eigen regeling worden ingebouwd. In de jaarlijkse licentiebijdrage is een bedrag voor doorontwikkeling opgenomen. De deelnemende fondsen beslissen samen over welke nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Hierdoor ontstaat samenwerking binnen de sector waarbij de deelnemer de grote winnaar is.