Compliance en integriteit: letters en geesten

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2017

Allard Bruinshoofd, De Nederlandsche Bank. Bijdrage op persoonlijke titel. Rubriek: Compliance en integriteit
Geplaatst op 05-10-2017
Compliance en integriteit: letters en geesten Compliance betekent simpel gesteld dat een persoon of organisatie zich houdt aan de wetten en regels. Compliance is een middel. Het doel is borging van de integriteit van personen en organisaties.

Integriteit is lastiger te vatten. Het gaat om rechtschapenheid, eerlijkheid, oprechtheid. Niet omkoopbaar zijn. Onaantastbaar zijn. Voldoen aan algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Grote thema’s.

Laat ik het klein houden. Compliance als columnist van PBM betekent dat ik moet voldoen aan de gestelde opdracht: een column schrijven van maximaal 350 woorden, en deze vrijdag voor het einde van de dag inleveren. Het thema is compliance en integriteit. Check!

Dan volgt de worsteling. Het gaat om complexe materie. Voor organisaties is het uitdagend om de integriteit te bewaken met compliance regels. Je bent compliant als jouw gedrag overeenkomt met het in de regels vastgelegde gewenste gedrag. Maar wat je eigenlijk wil bereiken, is dat mensen intrinsiek het gewenste gedrag vertonen. Integer zijn. Anders gezegd, een integer persoon vertoont het gewenste gedrag, maar voldoen aan de compliance regels maakt de betreffende persoon of organisatie niet automatisch integer.

Terug naar de column. En de worsteling. Ik heb de afgelopen dagen serieus overwogen om uitstel te vragen voor het inleveren van deze column. Te moeilijk. Geen inspiratie. En qua doorlooptijden zou dat moeten kunnen. Maar tegelijkertijd knaagde er iets braafs aan mij: het is niet echt compliant. Niet zo handig als het juist een column daarover betreft. Aan de andere kant: zou het mij minder integer maken? Als alternatief zag ik een moeizaam, gedwongen verhaal. Wel voldaan aan alle vormeisen: check! Maar mij er ook van bewust dat het niet aan mijn eigen standaard voor een column voldoet. De vraag om uitstel was een eerlijke en oprechte afweging van mij geweest: check?

Een moment van inspiratie in de nacht van dinsdag op woensdag maakte dat ik compliant kon zijn. De lakmoesproef voor de integriteit ligt bij u als lezer, om te bepalen of deze tekst ook voldoet aan de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen voor een column.