Kletskoek

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2017

Flip Klopper, toezichthouder en bestuursadviseur bij pensioenfondsen Rubriek: Compliance en integriteit
Geplaatst op 21-09-2017
Kletskoek Aan Ien Dales, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, wordt de uitspraak toegeschreven: “Een beetje integer bestaat niet”.

Deze uitspraak heeft kennelijk een gevoelige snaar geraakt want hij is uitgegroeid tot een soort mantra dat in geen enkele verhandeling over integriteit mag ontbreken. Zoals het een waar mantra betaamt, vragen maar weinigen zich nog af of de stelling ook inhoudelijk merites heeft. En dat is jammer, want de stelling “een beetje integer bestaat niet” is aantoonbare kletskoek.

Ga maar na: Wie heeft er nog nooit ‘in de tijd van de baas’ even wat privé e-mails weggewerkt? Bij wie belandt er nooit een pen van kantoor in de huisvoorraad? Of, ruimer bezien: Wie rijdt er nooit te hard? Wie brengt een op straat gevonden briefje van € 5 naar de politie? Van € 10? Van € 50?

Nee, als er één onderwerp is dat zich niet in een one-liner laat vatten, dan is het wel integriteit.

Integriteit is bij uitstek een kwestie van dilemma’s, van vele tinten grijs. Al die dilemma’s, en al die tinten grijs, betekenen ook dat iedereen ze anders weegt. Daarom is het zo belangrijk duidelijke regels te stellen. En er niet vanuit te gaan dat iedereen uit zichzelf wel begrijpt wat de bedoeling is. Hoe duidelijk de regels ook lijken te zijn, altijd zal er interpretatieruimte overblijven, of zullen zich onvoorziene situaties voordoen. Daarom moeten we ook transparant zijn over de manier waarop we de regels naleven en de dialoog aangaan over de dilemma’s waarmee we geconfronteerd worden.

Ik sluit met deze column bijna tien jaar lidmaatschap van de Raad van Advies van PBM af. De Raad van Advies bestaat uit een divers samengestelde groep toegewijde en goed geïnformeerde professionals die allen het Nederlandse pensioensysteem een warm hart toedragen. De dialoog in de Raad van Advies is altijd levendig en inspirerend en vaak een bron van nieuw begrip en nieuwe inzichten. Vanwege zijn samenstelling uit beleidsmakers en opinieleiders levert de PBM Raad van Advies aldus een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het Nederlandse pensioenstelsel. Ik heb er altijd met veel plezier aan deelgenomen.