Een land in verwarring

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2019

JACQUELINE LOMMEN, Pensioen Strateeg State Street Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 11-04-2019
Een land in verwarring Valt u ook de toenemende chaos in de Londense straten op? Vroeger liep iedereen aan de linkerkant, zoals het de gedisciplineerde Britten betaamt. Nu ook aan de rechterkant. Met veel bijna botsingen tussen voetgangers tot gevolg. Het looptempo is ter compensatie gestegen. De Londenaren bewegen zich nagenoeg in draf door de City. Zal de keuze van links- dan wel rechtslopers een subtiele uiting zijn van hun voorkeur voor of tegen de Brexit? Of is het toenemend aantal rechts lopende Britten wellicht een uiting van de geleidelijke europeanisering van het VK?

Binnen de EU trekken we nauw op met de Britten. Onze pensioenstelsels lijken het meest op elkaar. We delen ervaringen. Zo lopen de Britten enkele jaren op ons voor met de transitie van DB- naar DC-regelingen. De financieringsuitdagingen mogen in het VK immers niet ‘verschmerzt’ worden via niet-indexeren, opbouwpercentages verlagen en pensioenuitkeringen en -rechten afstempelen.

Het is leerzaam te zien hoe onze buren via ‘member-engagement’ initiatieven en via ‘pension freedoms’ het draagvlak voor deze transitie hebben vergroot. Het vernieuwen van de uitkeringsfase is daarbij succesvol gebleken. Vooral omdat langs deze weg de groeiende groep actieve ouderen tussen 55-80 jaar de mogelijkheid hebben gekregen tot parttimepensionering. Zij onttrekken een pensioenuitkering op maat uit hun persoonlijke pensioenrekening. Gecombineerd met het geruststellende vooruitzicht van een stabiele levenslange uitkering op hogere leeftijd.

Maar de Britten leren ook van Nederland. Hun DB-pensioenregelingen zijn gesloten en in onderdekking achtergelaten. Een pijnlijke sterfhuisconstructie. Onze beoogde stelselherziening met invaren van oude DB-rechten en compensatiemaatregelen is meer toekomstbestendig en fair. Ook onze collectieve risicodeling in DC-regelingen, met de unieke verplichte toebedeling van sterftewinst en delen van micro- en macro-langlevenrisico wordt bestudeerd. Het verplicht pensioensparen en kostentransparantie bij ons heeft al navolging gekregen.

Laten we hopen dat het VK snel uit de Brexit-chaos herrijst en we weer allebei onze energie kunnen richten op het vormgeven van pensioen in een veranderende wereld. Met afwisselend ‘look left’ naar het VK en ‘look right’ naar Nederland voor goede ideeën. De Europese samenwerking met onze Britse pensioenburen mag niet verloren gaan.