Nieuw! European Retirement Week

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2021

JANWILLEM BOUMA, Chair PensionsEurope
Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 05-11-2021

Nieuw! European Retirement Week

Aan het begin van de zomer heeft een groep van negen Europese koepelverenigingen, waaronder PensionsEurope, de ‘European Retirement Week’ aangekondigd. Het vindt voor de eerste keer plaats in de week van 29 november 2021.

Vrij vertaald wordt in het gezamenlijke persbericht aangegeven dat ‘het doel van dit initiatief is om een platform te bieden aan een breed scala aan belanghebbenden om te debatteren over de toekomst van pensioenen in Europa en om burgers bewust te maken van de noodzaak om te sparen voor pensioen. Het bereiken van toereikende pensioenen is cruciaal om de Europese pensioenspaarkloof te dichten en voor een economie die werkt voor mensen. Dit vereist in de eerste plaats een groter publiek bewustzijn van het belang van langetermijnbesparingen en - rendementen. De deelnemende verenigingen streven daarom naar de oprichting van European Retirement Week als een bekend en terugkerend evenement op de Europese kalender’. Waar bemoeien die koepelorganisaties zich mee? Pensioenen is toch vooral een lokaal iets, waarin ieder land zijn eigen geschiedenis en gebruiken heeft, waarbij lokale fiscale regels en arbeidswetgeving leidend zijn?
Het antwoord valt te lezen in twee recent verschenen driejaarlijkse rapportages van de Europese Commissie. Het zogenaamde ‘Ageing Report’ dat op 7 mei verscheen, beschrijft de (toenemende) impact van de vergrijzing van de Europese samenleving. Via langetermijnanalyses worden directe en toekomstige beleidsuitdagingen zichtbaar gemaakt. Op 14 juni werd het ‘Pension Adequacy Report 2021’ gepubliceerd. Dit rapport bevat een vergelijkende analyse van de mate waarin pensioenstelsels in de EU-lidstaten ouderen in staat stellen met pensioen te gaan met een toereikend inkomen, nu en in de toekomst, als gevolg van pensioenhervormingen en onderliggende veranderingen in de samenleving(en).
Zeer lezenswaardig brengen deze twee rapporten vanuit sociaaleconomisch perspectief elke drie jaar de Europese ‘State on Pensions’ bij elkaar. Niet dat het veel nieuws bevat, veel wisten we al. Wat we ook weten is dat ‘wat erin staat gebeurt’ terwijl ik deze column schrijf. Wegkijken kan niet. Meedoen aan het debat kan wel. Bouwen aan versterking van de oude dag in Europa versterkt wat een lokaal goed is. Ik nodig u uit mee te doen.

Hier vindt u de rapporten:
- The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070) | European Commission (europa.eu)
- 2021 pension adequacy report - Publications Office of the EU (europa.eu)