U bevindt zich op: home > Nieuws > Internationaal > IORP III! Pardon?

IORP III! Pardon?

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2021

JANWILLEM BOUMA, Chair PensionsEurope
Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 29-06-2021

IORP III! Pardon?

In 2016 berichtte het kabinet dat het bereikte onderhandelingsresultaat over de herziening van de IORP-richtlijn aan de zorgen en moties van de Tweede Kamer had voldaan. Het resultaat sluit aan bij het Nederlandse stelsel, terwijl het een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van minder ontwikkelde tweedepijlerpensioenstelsels in andere lidstaten.

Inmiddels weten we wat dit betekend heeft. De transpositie van de IORP II-richtlijn in de Nederlandse wetgeving heeft menig pensioenfondsbestuur goed beziggehouden.

De richtlijn bevat de bepaling dat IORP II in 2023 geëvalueerd wordt. Terwijl de inkt van het omzetten van IORP II nog niet droog is, zijn de eerste voorbereidingen voor de evaluatie begonnen. Hoe dit eruit komt te zien is nog de vraag.
Sinds IORP II het licht zag is het tweedepijlerlandschap fundamenteel veranderd. Ik noem drie veranderingen: Brexit, Sustainable Finance en het pensioenakkoord. Door Brexit is een zwaargewicht weggevallen en wordt het lastiger de belangen van de tweede pijler met kracht te bepleiten. De integratie van ESG in het beleggingsbeleid is in een verdere stroomversnelling gekomen. Mede door het veranderd maatschappelijk klimaat, maar ook door nieuwe maatregelen zoals de recente SFDR en de Europese toezichthouder die voortgaat met de integratie van ESG in stresstesting van pensioenfondsen in 2022. Met het pensioenakkoord verandert op punten het karakter van het Nederlandse sector. Zo blijft het collectief en solidair maar verandert de basis van uitkerings- naar premieovereenkomst, een stevige basis voor toekomstbestendig pensioensparen in Nederland. Dit betekent mogelijk wel een andere aanvliegroute voor IORP III.

De toekomst is ongewis maar ik acht de kans groot dat in 2027 het pensioenakkoord werkelijkheid is en het zou me niet verbazen als dit samenvalt met het omzetten van IORP III. Tja denkt u, wie dan leeft wie dan zorgt, maar de ervaring met IORP II laat anders zien. Inmiddels wordt de betekenis van het pensioenakkoord op de diverse Europese tafels uitgevent, dat is prima. Als we de komende periode ook aanwenden om de Nederlandse inzet voor IORP III vanuit 2027 te beredeneren komt ook dat vast goed.