Nieuwe regelgeving-storm op komst vanuit Europa

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2017

Pieter Kiveron, Pensions Lead KPMG Advisory N.V. Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 12-10-2017
Nieuwe regelgeving-storm op komst vanuit Europa De afgelopen jaren was het voor pensioenfondsen rennen en vliegen om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Versobering van het fiscale kader, nieuwe bestuursmodellen en verbeterde pensioencommunicatie zijn slechts windvlagen uit de storm van regelgeving die over de pensioensector raasde.

Door het machtsvacuüm in onze politiek lijkt de regelgeving- storm een halt te zijn toegeroepen. Ook de discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel lijkt hierdoor in een rustiger vaarwater te zijn gekomen. Sociale partners worden opgeroepen het lot in eigen hand te nemen, anders grijpt de overheid in. Dat zijn nog eens uitdagingen!

Vanuit Europa nadert langzaam een nieuw front. Pensioenfondsen moeten binnenkort voldoen aan de Data Privacy Verordening (GDPR), hetgeen een grote impact kan hebben op de wijze waarop data door pensioenfondsen worden bewerkt en bewaard. In 2019 treedt IORP II in werking, wat betekent dat pensioenfondsen onder andere opnieuw hun governance en risicobeheer moeten herzien om de door IORP II geïntroduceerde sleutelfuncties te beleggen. Tot slot zijn de plannen van de Europese Commissie voor een Pan-Europees Pensioen Product (PEPP) om derdepijlerproducten (waaronder nettopensioen) te harmoniseren in een vergevorderd stadium beland. Is dit een opstap naar de tweede pijler?

In gesprekken met pensioenfondsbesturen leidt de aankondiging van een nieuwe storm tot verbaasde blikken en vervolgens tot onbegrip: moeten we nu alweer aan de slag?! Toch kan een nieuwe storm van regelgeving verregaande consequenties hebben voor de pensioensector. Zijn de kleinere pensioenfondsen in staat om het hoofd boven water te houden, of versnelt deze storm de consolidatieslag in de sector?