U bevindt zich op: home > Nieuws > Internationaal > Op tijd wakker

Op tijd wakker

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2021

JANWILLEM BOUMA, Chair PensionsEurope
Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 31-03-2021

Op tijd wakker

De debatten over de implementatie van het pensioenakkoord worden in de sector inhoudelijk gevoerd. Alles is erop gericht op tijd klaar te zijn voor de majeure migratie uiterlijk in 2026. Veel aandacht is er ook voor de uitvoerbaarheid van de plannen. Dat is goed.

Ongemerkt heeft de Europese Commissie de ‘digital finance strategy’ gelanceerd die ook voor de marktordening van de pensioenmarkt relevant is. Met deze strategie wordt zichtbaar hoe de EC de digitale transformatie van de financiële sector voor zich ziet. Ik noem twee van de thema’s die van invloed op de Nederlandse pensioensector zijn.
Voortbordurend op de ‘payment service directory’ is de intentie om uiterlijk in 2024 te komen tot een ‘open finance’ framework met meer toegang tot data over financiële producten en klantgegevens. De banken moeten al betalingsgegevens ter beschikking stellen wanneer hun klanten daarom vragen. Die verplichting kan ook voor pensioenfondsen en -uitvoerders ontstaan. Dat zal meer concurrentie van andere financiële dienstverleners en tech-bedrijven opleveren. Er is ook de intentie om horizontaal toezicht toe te passen langs de lijn ‘same activity, same risks, same rules’. De regels zouden dan uiterlijk in 2024 aangepast worden om een eerlijk speelveld te creëren tussen traditioneel gereglementeerde financiële instellingen enerzijds en technologieleveranciers die (ook) financiële diensten aanbieden anderzijds. Wat eerlijk is, is dan nog maar de vraag. Toezichthouders krijgen hiermee nieuw gereedschap om risico’s in het financiële systeem te voorkomen en de financiële stabiliteit te beschermen.
Ik juich het toe dat de EC werk van digitalisering maakt. Spanning ontstaat daar waar de IORP-richtlijn erkent dat pensioenfondsen een sociaal doel hebben en niet als puur financiële dienstverleners beschouwd kunnen worden. Vraag is of de EC hier altijd voldoende aandacht voor heeft. Daarom is het belangrijk om daar voortdurend aandacht voor te vragen. Hoe je het wendt of keert, er komen gedetailleerde voorstellen die ook tot nieuwe verplichtingen voor pensioenfondsen en -uitvoerders kunnen leiden.
Dit raakt het ICT-domein in de komende jaren waarbij de druk op de uitvoering vanwege de implementatie van het pensioenakkoord al hoog is. Oog hebben voor wat mogelijk uit Europa komt is het devies.