Pensioen in de Thalys

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2019

JACQUELINE LOMMEN, Pensioen Strateeg State Street Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 17-01-2019
Pensioen in de Thalys Heeft u wel eens deelgenomen aan overlegvergaderingen van de Europese Unie in Brussel? Die saaie, te lang durende en bureaucratische bijeenkomsten. Waar teveel ambtenaren aan tafel zitten. Waar Brussel zich bemoeit met Nederland en over ons hoofd heen nieuwe regels tot stand komen. Die haaks staan op wat we gewend zijn, een bedreiging vormen en onnodige energie kosten om te implementeren.

U begrijpt wel welke kant ik op wil met deze opening. De werkelijkheid ligt natuurlijk genuanceerder. Neem bijvoorbeeld de bijeenkomst in Brussel onlangs over het EU-actieplan voor financiering van duurzame groei. Een van de hoofdthema’s was het wereldwijd vooroplopen op ESG-beleggingsterrein door de pensioenfondsen in Nederland. Hoe kunnen we onze praktijkervaring delen met andere EU-landen? En hoe kunnen we de EU Commissie beter laten aansluiten op de concrete ESG-projecten die we als Nederlandse pensioenfondsen doen?

De vergadering was een initiatief van PensionsEurope. Het best vergelijkbaar met onze eigen Pensioenfederatie, maar dan op z’n Europees. Aanwezig waren een 25-tal vertegenwoordigers van pensioenfondsen uit verschillende EU-lidstaten. Nathalie Berger, hoofd van het pensioen departement binnen de Europese Commissie, kwam in eigen persoon een toelichting geven. Toegankelijk en open voor discussie, met slides die transparant gedeeld werden. Met een expert-ambtenaar aan haar zijde uit haar pensioenteam dat welgeteld niet meer dan vijf medewerkers telt. Mooi om te zien was hoe relatief veel Nederlanders weer aanwezig waren. Zodra het in Europa over pensioenen gaat, willen we altijd dichtbij het vuur zitten. Zo is de Europese pensioenrichtlijn tot stand gekomen onder leiding van Commissaris Bolkestein, is de IORP II herziening onder Nederlands voorzitterschap gerealiseerd, is Sophie in ’t Veld rapporteur in het Europees Parlement voor de PEPP en Paul Tang voor o.a. ESG-beleggen.

Na afloop nog even met de internationale groep een Belgisch biertje drinken op het terras, zoals de Brusselse mores leert. Daarna samen met de late Thalys van 19.52 uur op Midi naar huis. Op de terugweg concludeerden we dat het een nuttige dag was geweest en we de gedeelde ambities van de Europese Unie op ESG-terrein weer samen een stapje dichterbij hebben gebracht.