Prudent Person en klimaat

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2022

JANWILLEM BOUMA, Chair PensionsEurope
Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 25-05-2022

Prudent Person en klimaat

‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country’. Wie kent dit niet van John F. Kennedy? Bij de energietransitie wordt dit ook van pensioenfondsen verlangd. Enerzijds door hoe een pensioenfonds reageert op klimaatrisico’s in het beleggingsbeleid en anderzijds door de (mogelijk) maatschappelijke impact van de keuzes die het pensioenfonds daarin maakt (‘double materiality’).

In het kader van de Green Deal van de Europese Commissie met de ‘Fit for 55’ beleidsplannen gepubliceerd in juli 2021 gaat veel aandacht uit naar wat groen is en wat niet. Wat minder opvalt is de vraag die de Europese Commissie aan EIOPA gaat stellen om te beoordelen of de ‘prudent person’ regel uit te breiden met de verplichting om de gevolgen voor duurzaamheid in het beleggingsbeleid te introduceren (‘what can you do for the country’). Dit gaat duidelijk verder dan de IORPII-richtlijn waarin pensioenfondsen (slechts) duiding moeten geven op welke wijze milieu, sociale en governancefactoren zijn opgenomen in het beleggingsbeleid en risicobeheersing. Is dit erg? Of is de pensioenfondsbestuurder juist gebaat bij helderheid hoe de fiduciaire verantwoordelijkheid ingevuld dient te worden? Prudent person is een open norm en ontwikkelt zich in de tijd zegt de één, dit leidt tot meer (kwantitatieve) regels zegt de ander.

Een ding is zeker. Pensioenfondsen zijn er voor de lange termijn. Duurzame uitvoering past daarbij. De focus van een open norm ligt niet op het naleven van externe richtlijnen maar op interne controlemechanismen (beleggings- en risicoprocessen) en governance (o.a. besluitvorming). De open norm kan ondersteund worden door een aantal risicomitigerende uitgangspunten die los van de open norm zijn geformuleerd. Bijvoorbeeld dat de beleggingen geïnvesteerd worden in het belang van de deelnemer. Van een pensioenfonds wordt verwacht dat het aangeeft hoe aan dergelijke uitgangspunten wordt voldaan. En dat vanuit die invulling via prudent person tot een beter pensioenresultaat wordt gekomen dan via bij het kruisje te tekenen. Hoe actiever duurzaamheid betrokken wordt in het beleggingsbeleid hoe meer een beroep gedaan wordt op de kennis en kunde van het pensioenfonds dit goed te doen. Open norm of niet.