Samen op zoek naar pensioenoplossing in EU

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2021

JANWILLEM BOUMA, Chair PensionsEurope
Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 04-03-2021

Samen op zoek naar pensioenoplossing in EU

De Europese Commissie heeft recent een nieuw actieplan uitgebracht om de Capital Markets Union (CMU) te verstevigen. Redenen voor de Commissie zijn enerzijds dat de kapitaalmarkt in Europa gefragmenteerd blijft waardoor bedrijven en ingezetenen onvoldoende toegang hebben tot diepe, concurrerende, efficiënte en betrouwbare bronnen van financiering en investeringen.

Anderzijds stelt de Commissie dat de coronacrisis de urgentie alleen maar groter heeft gemaakt, omdat marktfinanciering essentieel is voor herstel en langetermijngroei. Er zijn 16 acties geformuleerd. Eén van de acties is dat lidstaten geholpen worden om de toereikendheid van pensioen te verbeteren.
Tot hier de mooie woorden. Aanvullend pensioen is een competentie die aan de lidstaten toebehoort. De verschillen in sociale zekerheid, arbeidsrecht en fiscaal recht zijn groot. Het blijft nodig dat systemen voor aanvullende pensioenen van lidstaat tot lidstaat anders kunnen zijn.

Collectief pensioensparen, gebaseerd op kapitaaldekking is onderdeel van de oplossing voor de CMU. Dat vormt een mooie kans voor Nederland. Een puntje van aandacht is dat deze actie onder het kopje ‘Retail’ staat. IORP’s en zeker verplichtgestelde pensioenfondsen zijn geen retail. Meebewegen of tegengas geven? Europa heeft een behoorlijk pensioengat. Kijk je onder de motorkap naar de onderbouwing van de voorstellen over het pensioen, dan zit daar veel in dat ‘Het Haagsche’ kan omarmen.

Twee voorbeelden
1. Introductie van een pensioen dashboard. Een meetmethode waarmee je kunt zien of lidstaten hun pensioenambities realiseren.
2. Auto enrollment om hoge deelname te bevorderen. De Nederlandse verplichtstelling valt hieronder, maar ook auto enrollment met opt-out, dat in de UK succesvol is.

We bestrijden corona door samen de schouders eronder te zetten. Met de toereikendheid van pensioenen in Europa is het niet anders. De nationale competentie komt niet in het geding. Tegelijkertijd zijn er kansen in de CMU voor Nederland om op basis van de grote pensioenkennis een voortrekkersrol te hebben en gidsland te zijn om het pensioengat in Europa te lijf te gaan. Niet vergeten moet worden dat verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktunie vrijwel steeds gunstig voor Nederlandse pensioenbeleggers zal zijn.

Een kans voor het grijpen!