Schuivende panelen in Europees pensioen

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2020

JACQUELINE LOMMEN, Pensioen Strateeg State Street Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 30-04-2020
Schuivende panelen in Europees pensioen De voorstelling is nog dezelfde, maar de goede toeschouwer ziet dat het decor ondertussen is gewisseld. Ik doel daarbij op de Europese pensioenwetgeving en het samenspel van Europese beleidsmakers en lobbyisten. Zij zijn als vanouds hard aan het werk, maar het ultieme doel is veranderd. De focus is verschoven van DB- naar DC-pensioen en de aandacht gaat daarmee niet langer primair uit naar het pensioenfonds maar naar de deelnemer.

Afgelopen jaren heeft de EU veel wetgeving uitgerold om de stabiliteit van financiële instellingen beter te borgen. Nederlandse pensioenfondsen merkten dat via o.a. de aangescherpte regels voor governance, risicomanagement, rapportages en het gesteggel over Europese FTK funding regels en stresstesten voor DB fondsen.

In recente bijeenkomsten in Brussel bleek de nieuwe Europese Commissie haar focus te verleggen. Drie grote DC-pensioeninitiatieven zijn (her)opgestart.
1. De ontwikkeling van een Europese tweede pijler DC-prototyperegeling
2. Het uitrollen van een derde pijler PEPP-product
3. De verfijning van de DC-stresstest en kwantitatieve DC-modellen.

Nieuwe inhoudelijke pensioenthema’s en kennisgebieden dienen zich nu dus aan. Bijvoorbeeld hoe de witte vlekken te vullen en te zorgen dat ook zzp’ers, vrouwen en laagbetaalden voldoende pensioen gaan opbouwen. Dat gaat waarschijnlijk via verplichte deelname en makkelijker toegang tot fiscaal gefaciliteerd pensioensparen. Een tweede thema is de internationale uitwisseling van technische kennis en ervaring, zodat deelnemers een DC-regeling krijgen met risicodeling die het individu als vanouds zoveel mogelijk beschermt en de fluctuaties in variabele uitkeringen beperkt.

Ook zal de focus liggen op een goede default life-cycle beleggingstrategie en het integreren van ESG- en illiquide beleggingen. En last but not least: fintech. Kennisinbreng is nodig over hoe ICTsystemen, elektronische communicatie en apps kunnen worden ingezet om mensen meer inzicht en keuzemogelijkheden te geven zodat ze meer eigen verantwoordelijkheid voor hun financiële oude dag gaan ervaren en kunnen nemen.

Mooi om te zien is, dat er tijdens de Europese bijeenkomsten een nieuwe groep, veelal jonge DC-pensioenexperts opstaat met andere inzichten en kennis. Zij vervangen geleidelijk de traditionele DB-experts. Bij de voorstelling is dus ondertussen niet alleen het decor veranderd, maar geleidelijk veranderen ook de acteurs en het publiek.