Vraagtekens en uitroeptekens

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2020

JACQUELINE LOMMEN, Pensioen Strateeg State Street Rubriek: Internationaal
Geplaatst op 09-01-2020
Vraagtekens en uitroeptekens Ziet u ook soms vraagtekens in de ogen van uw vrienden en bekenden? Als ze u als pensioenexpert aanschieten met vragen over hun eigen pensioen.

De onderbuikgevoelens worden gevoed door zorgelijke krantenkoppen en berichten vanuit het pensioenfonds over versoberingen. Of als je vaker wisselt van baan en langer moeten doorwerken. ‘Wat betekent dit voor mij?’ Mensen voelen aan hun theewater dat ze iets moeten doen. Maar wat? Hoe?

Waar aan de ene kant de behoefte aan advies groeit, neemt aan de andere kant het aanbod af. Pensioenfondsen en werkgevers zijn terughoudender geworden, omdat advies geven samengaat met aansprakelijkheid, vergunningen en kosten. Constultants moeten hun adviesgesprekken tegenwoordig expliciet en marktconform beprijzen. Robo-advies staat nog in de kinderschoenen. En de overheid heeft van oudsher geen actieve rol in de tweedepijlerpensioensector. Zo ontrolt zich voor onze ogen een adviesvacuüm voor het tweedepijlerpensioen. Dat is iets nieuws voor Nederland, maar iets waar ze in het buitenland wel al ervaring mee hebben. Zo hebben ze in het VK niet alleen ervaring met de negatieve gevolgen – zoals pension misselling en pension scams – maar inmiddels ook met het dichten van het vacuüm.
Een van de Britse maatregelen was het beter toegankelijk maken van advies over keuzemogelijkheden na de introductie van pension freedoms in 2015. Daartoe is een nieuwe organisatie opgezet, die gratis en onafhankelijk advies geeft: Pension Wise (www.PensionWise.gov.uk). Via de website, chatbox, telefonisch en vooral ook via persoonlijke gesprekken wordt richting gegeven aan deelnemers.

In 2018 is daarnaast naar aanleiding van de invoering van autoenrolment een nationale voorlichtingscampagne gelanceerd (www.Workplacepensions.gov.uk). Om deelnemers proactief en met een eenduidige en objectieve boodschap te informeren over de pensioenhervormingen. Om onnodige onrust te voorkomen en ter ondersteuning van werkgevers en pensioenuitvoerders. Wat opmerkelijk is, is dat beide Britse initiatieven zijn geïnitieerd en gefinancierd vanuit de overheid. Niet vanuit de pensioensector of sociale partners. Dit gezien het grote belang van het tweedepijlerpensioen voor de samenleving, financiële stabiliteit en vertrouwen. Wellicht iets om in Nederland ook mee te nemen in de uitwerking van het pensioenakkoord. Hopelijk veranderen de vraagtekens dan weer in pensioen-uitroeptekens.