Cees Krijgsman: “Minder kosten, hoe beter de kwaliteit”

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2018

Alfred Kool en Pieter Kiveron, (gast)redacteur PBM Rubriek: Markt en organisatie
Geplaatst op 30-10-2018
Cees Krijgsman: “Minder kosten, hoe beter de kwaliteit” ‘Marktordening in beweging’, dat zien we ook in de pensioenuitvoering. Er zijn marktpartijen die hun activiteiten beëindigen, anderen scherpen hun klantfocus aan. Maar er zijn ook nieuwe spelers op deze cruciale markt. De redactie ging in gesprek met een paar new kids on the block. Aan tafel Cees Krijgsman, oprichter en directeur van RiskCo en Wouter Berris, directeur Pensions & Insurance Solutions bij Centric. Het werd een levendig dubbelinterview met twee bevlogen mannen die, ieder vanuit hun eigen achtergrond, de ontwikkelingen in de pensioenwereld belichten.

Hoe zit het met jullie missie, visie en strategie. Vertel daar eens wat over.
Cees Krijgsman: “Onze ambities reiken verder dan Nederland. Maar er is in ons land ook nog heel veel te doen. Het feit dat wij heel goed bij kas zitten en geen bankschuld hebben, maakt dat we probleemloos alle noodzakelijke stappen kunnen zetten. De groei die we voor ogen hebben zal voor een deel komen door actieve business development, maar als er interessante andere mogelijkheden voorbijkomen dan zullen we daar zeker naar kijken.
Maar de focus blijft op hoge kwaliteit pensioenuitvoering, zowel DB als DC. We hebben natuurlijk een prachtig uitgangspunt met de 26 fondsen en een kleine 300.000 deelnemers die wij vandaag bedienen. En tegen een heel laag kostenniveau. Ons adagium is: hoe beter je je kosten beheerst, hoe hoger je kwaliteit. Het heeft alles te maken met efficiency en eenvoud. Waarmaken wat je belooft. En dat betekent soms ook dat je even de deur dicht houdt. Wij gaan zeker zorgen dat we PEPP’s (Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct) kunnen administreren. Daar hebben we nog geen klanten voor. Uitdaging daarbij ligt overigens vooral bij excasso, rekening houdend met de fiscale regimes in de diverse lidstaten. Verder zien we naast Nederland ook goede kansen in Engeland, Canada en het Midden- Oosten. Die laatste regio heeft vooral te maken met de activiteiten van onze aandeelhouder aldaar. Zowel op DB- als DC-gebied liggen daar mooie kansen. Met het InAdmin-platform zouden we daar heel goed aan de slag kunnen. Het is een interessante markt waar nog veel moet gebeuren.”

Wouter Berris: “De strategie van Centric is dat het wil groeien in de financiële sector. Onze IT-omgeving met eigen datacenters en onze competenties op het gebied van administratie, betalingen, beleggingen maken dat Centric op het gebied van pensioen een breed palet (IT en administratie) kan bieden. DB, DC, nettopensioen, derde- en vierdepijlerproducten (met en zonder fiscaallabel). Eigenlijk alles, behalve hypotheken. We willen ons in deze markt in de breedte ontwikkelen. Denk aan de ontwikkeling van een pensioenportaal tot een financieel planningsportaal dat ook voor verzekeraars en banken inzetbaar is. Daarnaast blijft de focus op technologie. Pensioenuitvoering heeft zich sinds de jaren vijftig ontwikkeld van zelf én met de hand administrerend naar geautomatiseerde organisaties waar IT meer en meer overheerst. En er valt nog heel veel te winnen bij automatisering van pensioenadministratie, waarbij geleerd kan worden van andere klanten die Centric bedient. Centric heeft veel ervaring met standaardsoftware en -applicaties en het hergebruik daarvan in andere sectoren. Daardoor kan Centric efficiënt en goedkoper pensioenen administreren en doorontwikkelen. Bijvoorbeeld leren van betalingssystemen van banken, waar bijna geen uitval is. En vice versa, want andere sectoren kunnen wellicht ook leren van het pensioendomein. Een belangrijke conclusie is dat alle bestaande pensioenadministratiesystemen, die wij vandaag de dag in Nederland kennen, hun werk goed doen. Zeker in vergelijking met andere landen om ons heen, heeft Nederland een solide pensioenuitvoering met toezichthouders die er ook erg bovenop zitten. Daar staat tegenover dat de meeste van deze systemen ontwikkeld zijn eind jaren tachtig en begin jaren negentig. Dat was in een tijd dat het internet nog niet bestond. Daardoor zijn systemen en applicatielandschappen veelal verouderd en heel groot en ingewikkeld qua koppelingen. Dit maakt het steeds moeilijker om ze te onderhouden en aan te passen. Veel processen zijn eigenlijk geautomatiseerde handmatige handelingen. En er gaat nog relatief weinig met Straight Through Processing (STP) volautomatisch door een keten heen. Daardoor zit een belangrijk knelpunt aan de voorkant: het ontsluiten van de gegevens bij de werkgever die dienen als basis voor de pensioenadministratie, het schonen van data die je mag en wil gebruiken en welke data niet. Denk hierbij aan de AVG-richtlijnen. Betalingsverkeer is ook niet gemakkelijk. Het moet 100% foutloos en direct. Er valt veel te leren van de daarbij gebruikte ontwerpprincipes en uitgangspunten voor het optimaliseren van pensioenadministratie en het voorkomen van uitval. Dat wil niet zeggen dat wij bij Centric overal antwoord op hebben, maar het is een visie die onze aanpak typeert.”

Wat maakt dat Centric hier succesvol in kan zijn?

“Pensioenadministratie is complex en daar is ook Centric zich van bewust, aldus Wouter. Er is een belangrijke eerste stap gezet met de overname van de uitvoering voor vijf bedrijfstakpensioenfondsen. De volgende stap is meer pensioenfondsen gaan bedienen. Naar verwachting vier tot vijf pensioenfondsen (circa 30.000 deelnemers) erbij in januari 2019. En Centric is gestart met een aantal vervolgprojecten, zoals het verbeteren van de keten van het aanleveren van gegevens en de terugkoppeling van bevindingen naar werkgevers. Het pensioenfonds verbetert zo. Het wordt simpeler, transparanter en klantvriendelijker. En niet alleen met codes.”

Hoe ontwikkelt RiskCo zich?
Cees: “We komen uit de consultancy, maar het hart van ons bedrijf wordt steeds meer onze interne automatiseringsafdeling. De kern van ons systeem is het Dynamic Data Model met 10 tabellen. De gegevens in de database die daaraan gekoppeld zijn, zijn altijd up-to-date. Alle mutaties, adresgegevens worden daarin bijgehouden. De tabel voor relaties bijvoorbeeld toont alle relevante lijnen, zoals tussen werkgever en werknemer, maar ook bijvoorbeeld tussen een bpf met een deelnemer, of een deelnemer met twee werkgevers. Natuurlijk ook alles over de regeling en de daarbij behorende productdefinities en -variabelen. Als je iets opslaat in de database dan komt daar altijd bij hoelang het geldig is en op welk moment het is opgeslagen. Als je een berekening uitvoert, bijvoorbeeld een pensioenaanspraak per een bepaalde datum, weet je dus altijd exact wat de status en validiteit is van de gegevens die je gebruikt. Dat is voor rapportages en voor tracking and tracing essentieel. En daar gebeuren in pensioenadministraties veel ‘ongelukken’. De beginstanden voor de berekeningen zijn van cruciaal belang. IORP II gaat overigens strenge eisen stellen aan datakwaliteit, nou, daar zijn wij helemaal klaar voor. Volledig onbedoeld effect was dat dit de perfecte database voor blockchain is. Wat je in feite doet is van de brondata een openbare database maken. De administratiesystemen van pensioenfondsen zijn van oudsher gewoon boekhoudsystemen. Het kwam eigenlijk neer op het automatiseren van een handmatige kaartenbak. Maar een goed toekomstbestendig systeem bouwen en implementeren, rekening houdend met individuele wensen van deelnemers, is nu best ingewikkeld,” aldus Cees Krijgsman.

Wouter gaat verder: “Centric neemt fondsbesturen actief mee in de plannen en ontwikkelingen. In wat goed gaat en niet goed gaat. Er moeten geen verrassingen komen. Dat doen we door het organiseren van bijeenkomsten waarin innovaties, ontwikkelingen en plannen worden toegelicht. We verzamelen dan ook feedback. We volgen bijvoorbeeld ontwikkelingen van portalen die ontwikkeld worden voor zorgverzekeraars, met het oog op hergebruik van techniek en logica die daar achter zit. Dat gebruiken we weer voor de pensioenmarkt.” Wouter: “Hoewel Centric ervoor gekozen heeft om de rechtenadministratie te voeren in Maia (van Keylane), hebben we wel een compleet nieuwe installatie van Maia ingericht en geen kopie van de voorgaande uitvoerder. We gebruiken Maia (deelnemers, rechten, werkgevers, actuariële module, notageneratie) op onze eigen wijze en gekoppeld aan andere – eigen – applicaties met een eigen service workfl owlaag eromheen om alle processen aan te kunnen sturen. We zijn ervan overtuigd dat dit onze dienstverlening aan pensioenfondsen ten goede komt.”

Waarom zouden pensioenfondsen voor Centric kiezen?
Wouter: “Pensioenfondsbestuurders zien ons als een open, transparante en zakelijke organisatie. Dat horen wij ook terug in de referenties van de eerste vijf bpf’en. Centric heeft een andere, IT-gedreven achtergrond en een frisse benadering op het gebied van pensioenuitvoering. Betrokkenheid van het management met klanten, zichtbaar voor klanten en bereikbaar voor pensioenfondsbestuurders.”

En waarin onderscheidt RiskCo zich?
Cees: “We kunnen snel aanpassingen doen, fondsen eenvoudig inregelen. Dat leidt tot lage kosten per deelnemer. En iedere euro die je bespaart voor een pensioenfonds is 30 euro in de pot op de lange termijn, laten we dat niet vergeten. Het is dus heel belangrijk dat iedereen zich heel bewust is van de kosten. Overigens geldt dat wat mij betreft ook voor de toezichthouder.”

Welke ontwikkelingen zien jullie de komende periode?

Wouter: “Centric gelooft dat er veel synergie zit in de markt voor IT-dienstverlening en administratieve dienstverlening voor banken, vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen en anderen in de financiële sector. Daar zien we ook groei voor onszelf en voor andere partijen zoals RiskCo. Het is belangrijk dat pensioenfondsen kunnen kiezen. Concurrentie is ook goed voor innovatie en houdt je scherp. We houden onze ogen en oren ook open voor niet-organische groei in de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld als andere uitvoerders mogelijk willen stoppen, zelfadministrerende fondsen die willen gaan uitbesteden, pensioenportefeuilles van verzekeraars, maar ook individueel leven- en inkomensportefeuilles en tot slot aanpalende branches die deels technische overeenkomsten hebben (IT en administratie). Bij multinationals zien we ook meer interesse om grensoverschrijdend koppelingen te maken op pensioengebied, zoals asset pooling en op termijn ook in pensioenuitvoering (al of niet gebruik makend van een IORP II). Bij Centric filosoferen wij hier wel over, maar verwacht niet dat we in zeven sloten tegelijk lopen. Het moet behapbaar zijn, want je krijgt maar één keer de kans om je te bewijzen.”

Cees: “DNB gaat in de toekomst wellicht ook rechtstreeks toezicht houden op de uitvoerders. Het wordt dan interessant of de toezichthouder bepaalde bevindingen die relevant zijn voor meerdere fondsen ook daadwerkelijk gaat delen met die fondsen. Tot nu toe is daarover nog wel de nodige terughoudendheid. Integriteit is verantwoordelijkheid nemen met name als het gaat over risk-management. Die uitspraak heb ik eerder weleens gedaan bij een rondetafelgesprek met pensioenfondsen over ketenverantwoordelijkheid. Mijn stelling is dat je vanuit een integere houding heel veel problemen met elkaar kunt oplossen. Dat is effectiever dan elkaar wijzen op ieders verantwoordelijkheid, want dan schuif je je eigen aandeel daarin tegelijk ook van je af. Overigens zie ik nog betrekkelijk weinig initiatieven op dit vlak. Misschien dat het contract met een aansprakelijkheidsclausule belemmerend werkt.
Mijn oproep is, toon lef, sla de handen ineen en neem je verantwoordelijkheid.”

wb

ck