Omgaan met een steeds veranderende wereld

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2018

Stefan Lundbergh, Director, Cardano Insights Rubriek: Markt en organisatie
Geplaatst op 11-10-2018
Omgaan met een steeds veranderende wereld De financiële sector verandert. De traditionele grenzen tussen pensioen, verzekering en bankieren vervagen langzaam. Nieuwe regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en moderne technologie lijken de weg te plaveien voor nieuwe toetreders met disruptieve businessmodellen.

Aan de blauwe kant van de boksring staat de gevestigde orde die probeert steeds verder te verbreden. Aan de rode kant van de ring staan de uitdagers. Wie zullen de leiders van morgen zijn in de financiële wereld?

Alleen de toekomst kan die vraag beantwoorden. Het goede nieuws is dat we als individuen en als bedrijven de toekomst kunnen beïnvloeden. Om dat te doen moeten we onszelf drie vragen stellen:
- Waar zijn we als bedrijf nu echt heel goed in?
- Hoe ziet de nieuwe waardeketen eruit?
- Wat is onze rol in die nieuwe waardeketen, als we er überhaupt al een hebben?
Natuurlijk kan niemand de toekomst voorspellen, maar je kunt wel verschillende scenario’s schetsen van mogelijke toekomsten. Hierbij een bescheiden poging mijnerzijds. Wellicht ontstaan er businessmodellen die geïnspireerd zijn op het Netflix-model – een vaste maandelijkse fee in rekening brengen voor onpartijdig advies. Dit kan leiden tot een race to the bottom waarbij veel van de huidige financiële diensten een commodity worden.

Als deze toekomst werkelijkheid wordt, dan zouden velen van ons kunnen ontdekken dat er voor onze kernvaardigheden geen plaats meer is in de nieuwe waardeketen. Velen van ons herinneren zich nog hoe Kodak ten onder ging tijdens de transitie naar digitale fotografie. Maar Fuji Film, Kodaks felste concurrent, realiseerde zich dat het hun kernvaardigheid was om een dun laagje van iets op een oppervlak aan te brengen en vond zichzelf opnieuw uit in een compleet nieuwe sector.

De geschiedenis leert ons dat we adaptief moeten zijn. Als de disruptieve verandering voor de deur staat is het te laat om er nog iets aan te doen. Door verschillende mogelijke toekomstscenario’s door te denken, bereiden we ons voor. Dat helpt ons om adaptief te zijn in een steeds veranderende wereld. Overdenk de volgende vraag eens: als je geconfronteerd wordt met een ontwrichtend scenario, hoe kan jouw organisatie daar dan als de leider van morgen in de financiële sector uit tevoorschijn komen?

PS: Kijk om inspiratie op te doen naar andere landen en niet-financiële sectoren…