Schaalvergroting niet tegen elke prijs

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2009

Henk Schuijt, directeur Ahold Pensioenfonds
Rubriek: Markt en organisatie
Geplaatst op 31-01-2012

Schaalvergroting niet tegen elke prijs

Op persoonlijke titel

Met een capabel bestuur kan een klein fonds prima functioneren. Ondernemingspensioenfondsen kunnen zich onderscheiden door voor de werkgever en werknemers toegevoegde waarde te bieden. Door veel kennis van de onderneming kunnen ze goed maatwerk leveren. Toch houdt de roep om schaalvergroting aan. Natuurlijk kan een grote organisatie efficiënter werken en betere deals maken met asset managers. Maar een grote organisatie heeft ook nadelen. Goede interne controle, governance, toezicht en adequate organisatie- en rapportagestructuren zijn nodig. Kijk naar de recente problemen bij enkele grote zorginstellingen en woningcorporaties. Soms was het streven van managers vooral gericht op meer macht. Een ander nadeel van grote organisaties is de bureaucratie en de dikwijls beperkte innovatiekracht. Bijvoor beeld General Motors. Het bedrijf is niet in staat om te innoveren en deze recessie zullen ze niet doorstaan. Een ander argument om te streven naar schaalvergroting is het behalen van aanzienlijke inkoopvoordelen zoals bij vermogensbeheer. Maar voor heel grote organisaties slaat dit voordeel soms om in een nadeel. Een voorbeeld hiervan zien we bij het afdekken van de pensioenverplichting. Veel fondsen hebben het renterisico beperkt door swaps of swaptions af te sluiten. Maar de heel grote fondsen konden deze instrumenten niet goed gebruiken omdat ze door hun omvang zelf de markt aanzienlijk verstoorden. Mijn conclusie: Er is best ruimte voor schaalvergroting in de pensioensector maar een middelgroot fonds heeft mijn voorkeur boven de heel grote partijen. Deze partijen daag ik uit om in de toekomst mijn ongelijk te bewijzen. â 


Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul aan de rechterkant uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen: