Snelders en Boesmans: “Nieuwe combinatie heeft markt echt iets te bieden”

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2019

INTERVIEW: ALFRED KOOL MCC EN PIETER KIVERON, VAKREDACTEUREN PBM Rubriek: Markt en organisatie
Geplaatst op 27-11-2019
Snelders en Boesmans: “Nieuwe combinatie heeft markt echt iets te bieden” Nadat het eerder al softwareleverancier Raet verwierf, nam het Noorse Visma afgelopen november de Idella Groep over. Vanaf 1 september 2019 opereren deze twee bedrijven onder de naam Visma Idella. Hoogste tijd voor PBM om aan tafel te gaan met Rob Snelders (directeur P&B bij Visma | Raet) en Marc Boesmans (Managing Director Visma Idella). De topmannen van beide overgenomen partijen stralen van enthousiasme en spreken van een match made in heaven.

Visma wordt in Nederland is steeds zichtbaarder. Wat is de achtergrond?
Rob: “Visma is van Noorse origine, groot geworden met ERP- en HR/payroll-software. Dat is nog steeds het belangrijkste domein. Daarnaast is het bedrijf in Scandinavië ook marktleider in schoolsoftware en groot in programma’s voor overheden en thuiszorg. Het is een logische stap om vanuit Scandinavië via Nederland verder de Europese markt te bewerken.
Gezien de overlap in diensten en markten paste de aankoop van Raet vorig jaar zomer prima in deze strategie. Daarna volgde naast Idella onder andere de overname van EBPI (nu Visma Connect), dat sterk is in gegevensuitwisseling tussen systemen. Het is bijvoorbeeld bekend van de ‘mijn berichten box’ van de rijksoverheid.”

Bij Visma denk je tegenwoordig ook meteen aan schaatsen en wielrennen. Hoe zit dat?
Marc: “Dat we hoofdsponsor zijn van Team Jumbo-Visma is allereerst een belangrijke troef om de naamsbekendheid te vergroten. Er is gezocht naar sporten die populair zijn in onze thuislanden, Scandinavië en Nederland, en die tegelijk bijdragen aan onze naamsbekendheid elders in Europa. Afgelopen najaar werd een vijfjarig hoofdsponsorcontract afgesloten met Team Jumbo-Visma. Na de successen van de schaatsers, kwamen de successen van de wielerploeg natuurlijk als een geschenk uit de hemel. We waren prominent zichtbaar in de Giro d’Italia en de Tour de France. De start van de Tour begin juli viel fantastisch samen met de lancering van de samenwerking tussen Idella en Visma | Raet. Mooiere exposure is nauwelijks denkbaar.”

Rob vult aan: “Het sponsorschap legt een mooie relatie tussen de sportieve prestaties van Team Jumbo-Visma en de prestaties die wij voor onze klanten realiseren: samen kom je tot maximale prestaties. Door dit schaats- en wielerteam te sponsoren, kunnen we een grote groep amateursporters bereiken. Juist die brede uitstraling is voor ons belangrijk. Zo creëren we bekendheid bij jonge talenten en draagt het sponsorschap uiteindelijk ook bij aan onze positionering en brand-value in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het sponsorcontract ook goede mogelijkheden om op een andere manier met de markt in contact te komen. Zo fietsten relaties op 5 mei mee met de Freedomride, een soort bevrijdingsfestival, maar dan op de fiets. Het is bedacht door Team Jumbo-Visma en de Stichting Waardering Erkenning Politie. En op 6 september verkennen we samen met klanten op de racefiets een deel van het Utrechtse Vuelta 2020 parcours.”

Wat gaat Visma doen op de Nederlandse markt?

Marc: “Er zijn grootse plannen voor Nederland. Momenteel vormen de Scandinavische landen nog de grootste markt, maar de bedoeling is dat Nederland dat wordt. Vorig jaar werd al een flinke stap gezet door de overname van diverse Nederlandse bedrijven, waaronder Raet en Idella. Dit voorjaar is gebruikt om de organisatiestructuur in Nederland te stroomlijnen. Daarbij zijn nieuwe combinaties gemaakt van bedrijven die zich concentreren op een bepaald marktsegment. Een daarvan is het Finance segment: sparen, beleggen, pensioenen en verzekeringen. In dit domein zijn Idella en Visma | Raet P&B samen marktleider in de uitvoering voor pensioenfondsen, -uitvoerders en (bank)verzekeraars. Idella is sterk in de administratie en registratie van onder meer pensioenen en investment funds. Zeg maar de verplichtingenkant van de balans, de opbouw- en afbouwfase van het pensioen. Uiteindelijk leidt deze tot de vaststelling van recht, duur en hoogte van een (pensioen) uitkering. Vervolgens moet dat brutobedrag worden ‘verloond’ en dan krijg je te maken met het hele uitkeringsproces. Dat is precies het stuk waar Visma | Raet P&B in thuis is. Dit begint bij de bruto/netto-berekeningen, maar gaat veel verder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan het samenvoegen of splitsen van uitkeringen, het verwerken van vorderingen en betalingsregelingen, het betalen en verrekenen van voorschotten en het (de)blokkeren van uitkeringen. Onze portfolio’s sluiten naadloos op elkaar aan.”

Jullie zitten dus eigenlijk heel mooi in elkaars verlengde?
Rob: “Klopt, we zitten achter elkaar in de keten. Wat we overigens wel hebben gezegd is dat ons samengaan voor klanten niet leidt tot verplichte winkelnering. Het is dus niet zo dat klanten die nu gebruikmaken van Idella, per se hun uitkeringen ook bij ons moeten onderbrengen of vice versa.”
Marc: “Wat ik verder heel essentieel vind, is dat we geen concurrenten van onze klanten worden. Dat is in pensioenland best een grijs gebied. Je hebt de zelfadministrerende pensioenfondsen, daar worden we in ieder geval geen concurrent van. Maar je hebt daarnaast de uitvoeringsorganisaties die voor een groot aantal fondsen de uitvoering doen. Het is absoluut niet de bedoeling om met hen te concurreren. Cloud software blijft ons belangrijkste product. De daarvan afgeleide aanvullende diensten kunnen juist ook interessant zijn voor de uitvoerders. Dat doen we ook in het investmentdomein, waar we software voor investeringsfondsen leveren. Sinds we beiden onderdeel zijn van dezelfde organisatie, zijn we druk doende om onze organisaties op een goede manier in elkaar te vlechten. Dat moet natuurlijk heel zorgvuldig gebeuren, in goed overleg met de OR en alle betrokkenen. Maar toevalligerwijs verkenden we een mogelijke samenwerking al voor de overname. Het voelt voor beide kanten als een logische stap om gezamenlijke proposities te ontwikkelen voor een markt waarin we complementair zijn. Gaandeweg komen we erachter dat we elkaar nog veel meer aanvullen dan we aanvankelijk al vermoedden. Het blijkt een ‘match made in heaven’!”
Rob: “Visma wordt de nieuwe ‘carrier’ voor onze gezamenlijke operatie. Maar de vertrouwde partijen en de bijbehorende gezichten blijven wel zichtbaar. Onze nieuwe naam wordt Visma Idella. We gaan dus werken met een duidelijke ‘parent-visibility’. We zijn ervan overtuigd dat de goede naam van ons Noorse moederbedrijf absoluut waarde gaat toevoegen.”

Welke positie bekleden jullie nu in de markt?

Rob: “Maandelijks ontvangen zo’n 2,7 miljoen Nederlanders hun inkomen via onze oplossingen. Per 1 september krijgen 1,2 miljoen werknemers via Visma | Raet hun salaris en 1,5 miljoen uitkeringsgerechtigden een pensioen-, arbeidsongeschiktheids-, wachtgeld- of lijfrenteuitkering via Visma Idella. Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee.”
Marc: “Maar we voeren ook het primaire proces uit voor onze klanten, we zijn ‘mission critical’ zoals dat heet. Onze klanten staan in de spotlights en dragen ook een ketenverantwoordelijkheid. Er wordt maximale transparantie gevraagd en in dat kader zijn klantdata voor ons heilig. Het gaat tenslotte om enorme belangen en miljarden euro’s. In onze systemen zitten zo’n 3,5 miljoen deelnemers. Daarmee ben je wel van enig belang in de BV Nederland. In die zin zijn wij een soort ‘systeempartij’. Het is niet alleen heel gaaf om deze rol te mogen spelen, maar het schept ook een grote verantwoordelijkheid.”

Wat is jullie kijk op de markt en haar ontwikkelingen?
Rob: “De markt van uitvoerders is flink in beweging. Ik verwacht nog wel meer toetreders. Waar we vijf jaar geleden nog dachten dat er een handvol grote partijen over zou blijven, zien we nu ook hele andere bewegingen.”
Marc: “Veel uitvoerders kampen met ICTproblemen, omdat ze gebruikmaken van legacy-systemen. Het zijn verouderde systemen die voor de huidige situatie nog voldoen, maar ze laten zich moeizaam aanpassen aan de vereisten van het nieuwe stelsel. De introductie van bijvoorbeeld DC-componenten, degressieve opbouw, nieuwe verdeelregels samen met de vraag naar betere portals voor digitale communicatie, dit alles roept de vraag op: ‘Gaan we aanpassen of vernieuwen?’”

Rob: “Ongeacht de voorkeur en uiteindelijke keuze, is het wel zaak dat de bestaande uitvoerders deze stap maken. Want achter de coulissen staan grote internationale spelers als Infosys, Capgemini, SAP-MSG Global en TCS te trappelen om de Nederlands pensioenmarkt te betreden en hun positie over te nemen. Hetzij met nieuwe software-oplossingen, hetzij als aanbieder van uitvoeringsdiensten op eigen software of als systemintegrator op software van anderen. Natuurlijk moeten zowel hun software als hun dienstenaanbod zich hier nog bewijzen, maar feit is dat ze klaarstaan.”
Marc: “Waar we zelf nog wat aan moeten wennen, is dat wij inmiddels onderdeel zijn van zo’n grote internationale speler. Maar dan één die zijn sporen in Nederland al heeft verdiend. Zowel Idella als Raet bogen op veel kennis en ervaring en beschikken over een trouwe klantenschare.”

Rob: “In een tijd waarin een concentratie van het aanbod van IT-oplossingen gaande was, is het voor de markt fijn dat er met het ontstaan van deze combinatie weer meer te vergelijken en te kiezen valt. Daarnaast houdt de komst van nieuwkomers ons scherp en dwingt ons verder te innoveren.” Marc vult aan: “Met volledig hybride oplossingen kunnen we de DB- en de DC-wereld bij elkaar brengen en de aankomende veranderingen faciliteren. Binnen de markt zie je overigens twee stromingen ontstaan. Er zijn partijen die opzoek zijn naar ‘best of breed’, dus voor elke toepassing het beste pakket dat daarvoor beschikbaar is. Een andere groep gaat juist voor ‘best of suit’ en kiest daarmee voor het gemak van één leverancier die over de hele range gemiddeld de beste oplossing heeft. We willen beide stromingen blijven bedienen.”

Wat is er met de komst van Visma substantieel veranderd als je kijkt naar de toekomst?
Rob: “Softwarebedrijven hebben het in de Nederlandse markt niet makkelijk. Die is namelijk helemaal niet zo groot. Je mist hier de economies of scale. Mijn toekomstbeeld was sourcing en het opschuiven naar de ‘voorkant’, daarvoor heb je partnership nodig. Toen Idella werd gekocht, werd daarmee eigenlijk mijn strategieparagraaf ingevuld. Als combinatie zijn we zonder meer een interessante speler in de markt. Vanuit Raet kennen wij onze klanten heel erg goed en die zitten niet allemaal bij Idella.”
Marc: “Visma kijkt naar het ecosysteem op softwaregebied. In de basis kent dit ecosysteem de financiële processen en vanuit die basis wordt naar aanpalende bedrijfsprocessen en softwaregebieden gekeken. Maar de focus ligt op cloudsoftware. We gaan geen algemene BPO (Business Process Outsourcing) opzetten. We denken wel aan additionele services op onze software, maar de focus blijft altijd op onze eigen software.”

Tot slot: wat brengt jullie samenwerking onze lezers?
Marc: “Door onze samenvoeging ontstaat een nieuwe marktpartij, waarvan de softwareen service-oplossingen het primaire administratieve proces van pensioenfondsen, uitvoerders en levensverzekeraars van kop tot staart ondersteunen. Desgewenst aangevuld met financiële ERP-software (Enterprise resource planning). We zijn geen nieuwe toetreder of startup, maar voortgekomen uit twee partijen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Wij denken dat dat waardevol is voor een markt waarin de laatste jaren het aanbod door overnames en concentratie steeds verder is verschraald. Er valt weer wat te kiezen!”
Rob: “In Scandinavië heeft Visma in meerdere sectoren een reputatie als innovator. Dat de Noren dat hier willen voortzetten, merken Marc en ik al dagelijks in de praktijk. Toen we onze klanten begin juli informeerden over de aanstaande fusie, waren de reacties overwegend positief. Natuurlijk hadden sommigen vragen over mogelijk ‘gedwongen winkelnering’, maar die onzekerheid konden we gelukkig snel wegnemen. Als we daarvoor gaan, schieten we ons zelf in de voet. ‘Visma is here to stay’.”