De ultieme test

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2020

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM Rubriek: Nieuwe ontwikkelingen
Geplaatst op 17-09-2020
De ultieme test Ik schreef deze column op 17 augustus 2020. Pakweg een maand voordat u deze leest. In een maand tijd kunnen er in deze turbulente tijden flinke veranderingen optreden. U bent dus gewaarschuwd.

De huidige stand van zaken in een aantal hoofdlijnen:
- Het CPB kwam in de concept MEV (Macro Economische Verkenning) met de raming dat de Nederlandse economie dit jaar met zo’n 5% krimpt. Dat valt mij als econoom alles mee. Let wel: andere instanties als IMF en OECD kwamen eerder met somberder verwachtingen.
- Maar ook: Nederland doet het verhoudingsgewijs beter dan andere landen in de eurozone.
- Plus voor 2021 verwacht het CPB in het basisscenario een economische groei van 3%. De aandelenmarkt doet het gegeven alle internationale corona- en economische malheur verbazingwekkend goed. De MSCI-world index staat nu op (nog maar) -3% t.o.v. begin dit jaar. Dit illustreert het opmerkelijke beursherstel na de klappen in het voorjaar. Alles overziende lijkt de economische en financiële schade van de coronapandemie voorlopig mee te vallen.
- Dat is ook, uiteraard relatief, goed nieuws voor de pensioensector. Solidariteit, een kernbegrip in de pensioenwereld, is ook in ruimer verband volop getoond.
- Zo zijn er grootschalige steunmaatregelen getroffen voor de meest getroffen sectoren. Wel met als consequentie dat een overschot op de rijksbegroting van 2% in 2019 overgaat in een tekort van 7% dit jaar. Dat is een hele forse verslechtering. Maar gegeven de negatieve rente op de staatsschuld nog te overzien. Echter, de resulterende additionele staatsschuld van ca. € 80 mrd moet wel een keer worden terugbetaald door toekomstige generaties.
- Bovenal nu van belang: in veel landen lijkt het coronavirus nog lang niet onder controle of steekt het juist weer meer de kop op.
Het is aan de beleidsmakers om hier met een juiste mix van maatregelen op te reageren.
Dit is een hele uitdaging, niet alleen voor de beleidsmakers, maar voor ons allen.
Want wij moeten daar wel in meegaan. Kortom, de ultieme test van solidariteit op de nodige fronten.
Hoopvol als ik ben: daar gaan we vast in slagen!