Waar blijven de pensioenapps?

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2019

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM Rubriek: Nieuwe ontwikkelingen
Geplaatst op 20-06-2019
Waar blijven de pensioenapps? Het thema in dit nummer is ‘Deelnemer centraal’. Dit thema komt, net als alle andere thema’s, uit de koker van de zeer deskundige en betrokken PBM Raad van Advies. Dat de deelnemer centraal moet staan zal breed onderschreven worden in de pensioenwereld. Maar in de praktijk van alledag valt er (helaas) nog veel te verbeteren. U krijgt hiervoor in dit nummer de nodige handreikingen.

Bijvoorbeeld, zoals Lokke Moerel betoogt, door de data van deelnemers te gebruiken om ze beter te assisteren bij hun persoonlijke financiële levensplanning. En door een Center of Excellence in te richten en gezamenlijk deelnemerplatforms op te richten.
En vraag actief feedback aan deelnemers. Bijvoorbeeld door interactieve deelnemerspanels te organiseren. En participeer daarin ook als bestuurder!
Pas daarnaast nieuwe technieken toe als de customer journey, ofwel klantenreis, in kaart te brengen. Dit betekent dat je het digitale looppad van de klant/deelnemer volgt en persoonlijk communiceert op relevante momenten (pag. 18).
Verder zou in de pensioensector veel meer aan framing gedaan kunnen worden om het imago van pensioenfondsen als ‘slechteriken’ te verbeteren.
Vijf tips uit het artikel ‘Framing in pensioenland’:
- Vertel niet wat het niet is.
- Haal waar mogelijk verhalen dichtbij.
- Blijf herhalen, ook als het oud nieuws is.
- Hou het eenvoudig, ga terug naar de kern.
- Wees trots op jezelf en laat je zien.

Tot slot mijn dringende suggestie: zie de deelnemer als klant. Dus gebruik bijvoorbeeld, net als banken en verzekeraars, een pensioenapp om uw deelnemers van actuele, gemakkelijk toegankelijke informatie te voorzien.
Ik ben gaan googelen naar pensioenapps. Trof deze uitsluitend aan van Nationale Nederlanden en BeFrank. Maar niet één van een pensioenfonds. Als er wel pensioenfondsen zijn met een app, horen we dat graag. We geven deze fondsen dan met alle plezier de ruimte om hun best practices met anderen te delen!