China is belangrijker dan ooit

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2021

LEEN MEIJAARD, Onafhankelijk adviseur en toezichthouder in de vermogens-, beheer- en pensioensector
Rubriek: NPC (nieuw pensioencontract)
Geplaatst op 14-10-2021

China is belangrijker dan ooit

In 2009 liep ik op zakenreis ’s avonds nog een blokje om door een park in Shanghai. Ik werd door talloze jongeren aangesproken, niet omdat ze wat van mij wilden, maar omdat ze hun Engels wilden oefenen en in dat park veel buitenlanders kwamen. Het waren de jaren van de constructieve dialoog tussen het westen en China. Engels spreken was voor deze jongeren de toegangspoort naar een wereld waar zij hunkerend deel van wilden uitmaken. Ik ben benieuwd hoe zij daar nu tegenaan kijken.

De constructieve dialoog is veranderd in strategische rivaliteit, waarbij kwesties als Taiwan, de interventie van China in Hong Kong en de mensenrechten van de Oeigoeren op de spits worden gedreven. China grijpt in bij technologiebedrijven als Didi en Ant. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat grote bedrijven meer van Chinese burgers weten dan de overheid zelf.
Het lijkt erop dat Biden de lijn van Trump doorzet, zij het dat hij meer samen wil doen met bondgenoten en zich daarnaast meer richt op het versterken van de Amerikaanse economie zelf. Biden moet verschillende belangen behartigen. Die van de nationale veiligheidshaviken, de nationalisten, de mensenrechtenactivisten en wellicht als belangrijkste die van het Amerikaanse bedrijfsleven. Het Amerikaanse bedrijfsleven ziet toegang tot de Chinese economie als essentieel voor het behouden van de concurrentiepositie op wereldniveau. China kan zich in Washington waarschijnlijk geen betere belangenbehartiger voorstellen. Onlangs verruimde China de restricties ten aanzien van buitenlandse investeringen. De Chinese economie bedraagt 17% van de wereldeconomie, maar van Chinese aandelen is niet meer dan 4% in handen van buitenlanders en van obligaties 3%. Met de verruiming van investeringsmogelijkheden hoopt China ook op de internationale kapitaalmarkten zijn invloed te kunnen laten gelden. De Chinese economie kwam als een van de eersten uit de pandemie met een sterk V-vormig herstel zoals zich dat nu ook bij ons voordoet. Dit voorjaar begon de groei in China weer af te vlakken. Het is geen toeval dat dit samen viel met het moment dat ook de rente op de Amerikaanse obligatiemarkt weer begon te dalen ondanks oplopende inflatie. Het toont hoe verweven de grootste economieën ter wereld zijn.
China is ver weg van London en New York en van de beleggingsdesks van Nederlandse pensioenfondsen. Het is verleidelijk China te negeren. Maar buitengewoon gevaarlijk dat te doen.