Vrijheid!

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2021

ALWIN OERLEMANS
Rubriek: NPC (nieuw pensioencontract)
Geplaatst op 22-07-2021

Vrijheid!

Vrijheid is ons wat waard. Ruim drie maanden avondklok en beperkte vrijheid om bij familie of vrienden op bezoek te gaan, voelen beklemmend ook al weten we dat hierdoor levens zijn gespaard. De onzekerheid rond het voortduren van een pandemie maakt ons onrustig, ongedurig en soms zelfs bang. We beseffen dat we ondanks alles leven in een land waar veel goed is geregeld.

Vrijheid rond pensioen klinkt voor velen top, maar laat bij anderen alarmbellen rinkelen. In april 2015 gaf de Pensions Freedom wetgeving in het Verenigd Koninkrijk deelnemers in DC-regelingen veel fl exibiliteit om hun pensioenpot op te nemen. In een onderzoek van najaar 2020 bleek dat zo £ 37 miljard DC-pensioengeld was opgenomen, vaak in de vorm van volledige of gedeeltelijke opnames van het vermogen. Het door de overheid aangeboden telefonisch advies en de website van Pension Wise (www.pensionwise.gov.uk) werden door een groot deel van de consumenten niet benut, met name bij lagere inkomens.
Vrijheid is er ook in Australië, waar het Superannuation-systeem in enkele decennia tot formidabele omvang is gegroeid. Het voorziet werknemers van een forse netto spaarpot op pensioendatum die ze naar eigen keuze mogen gebruiken.
De Australische Retirement Income Review1 van november 2020 is echter kritisch. Het doel van het pensioensysteem is niet duidelijk en complex. De voordelen van het systeem worden onvoldoende benut door lage fi nanciële geletterdheid, misvattingen en samenhang met het belasting- en zorgsysteem. Hoewel deze voorbeelden de beperkingen laten zien van vrijheid, is een welgemeend Brits advies voor het Nederlandse pensioenstelsel om meer keuzevrijheid toe te staan.
Met het nieuwe pensioencontract komt er meer ruimte om te kiezen. Het kiezen van een contractvorm blijkt voor sociale partners en pensioenfondsen al een uitdaging. Het gaat natuurlijk om de keuzes voor de deelnemers: de eenmalige lumpsum en de toegenomen mogelijkheden tot maatwerk bij onder andere premie, opname en risicohouding. Laten we hierbij leren van de ervaringen in landen die al langer keuzevrijheid kennen. Vrijheid bieden vraagt om een verantwoorde aanpak bij het helpen van deelnemers bij deze keuzes. Zodat ze optimaal kunnen genieten van het pensioengeld dat hen toekomt.

1 Retirement Income Review - Final Report | Treasury.gov.au