Wacht niet af, begin nu!

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2021

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM
Rubriek: NPC (nieuw pensioencontract)
Geplaatst op 07-10-2021

Wacht niet af, begin nu!

Voor u ligt een nieuw nummer van PBM met een scala aan artikelen over de transitie van het pensioenstelsel. Voor de buitenwereld nog ver-van-mijn-bed. Maar voor de pensioenwereld niet.

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is ingrijpend, complex en omvangrijk. De belangen zijn groot en heel wat partijen spelen een rol bij de besluitvorming, implementatie en uitvoering. Veel pensioenfondsen zijn al begonnen met voorsorteren, ook al weten we nog niet hoe het precies gaat worden. Maar de contouren worden steeds duidelijker. De rode draad in de artikelen is de oproep: wacht niet af, begin nu! Dat kan zijn met de (her)inrichting van de IT, governance, onderzoek naar risicobereidheid van deelnemers en communicatie … of liever zelfs: inzetten op alle gebieden.

Nieuwe contracten, nieuwe namen
In dit nummer hebben we het steeds over de twee nieuwe contractvormen waaruit gekozen kan worden. NPC (het nieuwe pensioencontract) en WVP (Wet verbeterde premieregeling). Voor ingewijden inmiddels vertrouwde termen, maar voor buitenstaanders verwarrend. Tijdens het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe namen heeft geïntroduceerd.
- Solidaire premieregeling (of pensioencontract) in plaats van NPC.
- Flexibele premieregeling (of pensioencontract) in plaats van WVP.

De verwachting is dat in het najaar breder aandacht aan de nieuwe namen van de contracten wordt besteed. Een website is daar een onderdeel van. Dit informatieplatform bevat stappenplannen voor partijen die direct betrokken zijn bij de besluitvorming: pensioenfondsen, verzekeraars/ppi’s (waaronder de rol van de adviseur), werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties), medezeggenschap en andere stakeholders.

PBM besteedt nu alvast aandacht aan het managen van de impact op de organisaties, IT, governance en samenwerkingen tijdens de transitie 2021 – 2026. Doe uw voordeel!