Onzekerheid

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2022

Theo Langejan
Rubriek: NPC (nieuw pensioencontract)
Geplaatst op 21-07-2022

Onzekerheid

Na jarenlang praten ligt er dan toch een echt wetsvoorstel tot herziening van ons pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen. De korte samenvatting: In de toekomst zullen we leven in een wereld waarin het DB-contract niet meer bestaat en de keus beperkt is tot twee DC-contracten.

In de komende maanden zullen we zien dat het debat vooral zal gaan over de transitie. En die transitie belooft onvoorstelbaar complex te worden. De wettelijke taak om te komen tot een ‘evenwichtige belangenafweging’ legt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de pensioenfondsbestuurders.
Lees je de Wtp dan is er geen gebrek aan stuurlui aan de wal met meer of minder goed bedoelde adviezen en eisen aan de onderbouwing van de keuzen die bestuurders moeten maken. De hamvraag: wat is nu eigenlijk evenwichtig? Dat gaan deze stuurlui aan de wal uiteraard uit de weg.
Het invullen van alle benoemde onderbouwingsdocumenten als bij voorbeeld netto-profi jtberekeningen zal verder niet veel helpen bij het echte dilemma: een evenwichtige transitie van A naar B veronderstelt om te beginnen dat we het eens zijn over de uitgangspositie.
Veel deelnemers zijn zich niet bewust van de onzekerheden achter het DB-gordijn. Na de transitie worden die niet anders, maar voor de deelnemer wel beter zichtbaar.
Ook al neemt de onzekerheid niet toe, de transparantie over die onzekerheid kan wel degelijk onzeker maken. Dan zal de overgang naar de nieuwe situatie al snel als onevenwichtig worden gezien. Paradoxaal genoeg moeten we dus misschien beginnen met uit te leggen hoe onzeker het bestaande contract is voordat we aan het nieuwe toekomen.