De maatmens in het pensioenrecht

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2022

RENÉ MAATMAN, HOOGLERAAR VERMOGENSBEHEER EN PENSIOENVRAAGSTUKKEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN, ADVOCAAT BIJ KEIJSER VAN DER VELDEN EN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN PENSIOENFONDS SPMS (MEDISCH SPECIALISTEN)
Rubriek: PFG (Pension Fund Governance)
Geplaatst op 17-03-2022

De maatmens in het pensioenrecht

Onze wetgever gaat uit van verscheidene mensbeelden, al naar gelang de maatschappelijke verhoudingen die hij wil ordenen. Aanvankelijk ging de wetgever in het strafrecht uit van de autonome burger die in beginsel volledig verantwoordelijk is voor zijn misdaden. Later werd erkend dat een ‘normaal’ mens door van binnen of buiten komende invloeden ineens blijk kan geven van onberekenbaar en gevaarlijk gedrag. De toepassing van het strafrecht wordt op die typering afgestemd en beoogt vergelding, afschrikking of rehabilitatie.


Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul aan de rechterkant uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen: