Samenwerken

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2021

JOANNE KELLERMANN, Voorzitter bestuur PFZW
Rubriek: PFG (Pension Fund Governance)
Geplaatst op 28-10-2021

Samenwerken

Hebben we wat geleerd van anderhalf jaar werken onder corona? Natuurlijk weten we nu dat er veel meer mogelijk is dan we eerder dachten. Thuiswerken blijkt in de meeste gevallen prima te gaan, al missen we allemaal persoonlijk contact. Maar de winst van minder reistijd weegt zwaar en ik verwacht niet dat we teruggaan naar oude routines. In plaats daarvan zullen we onze draai vinden in nieuwe hybride werkvormen. Met positieve effecten op onze tijd, op de files en op het milieu.

Maar er is denk ik nog iets anders, misschien wel fundamenteler, dat we kunnen leren van de crisis: de kracht van samenwerken. Door de coronacrisis zijn in de hele maatschappij initiatieven ontstaan die door nieuwe samenwerking onwaarschijnlijk snel en relatief soepel tot stand kwamen. Ook in de sector zorg en welzijn. Zo zette het Van der Valkhotel in Urmond zich in als zorghotel voor coronapatiënten. De kinderopvang zorgde voor noodopvang voor de kinderen van medewerkers van zorginstellingen. Farmaceuten en onderzoekinstellingen ontwikkelden samen razendsnel vaccins. Iedereen wist elkaar sneller en beter te vinden dan we in het verleden mogelijk achtten.
Bij PFZW werkten we de afgelopen anderhalf jaar samen met PGGM én andere partijen aan het in kaart brengen van verzuim in de zorg. Door onze rijke data slim te ontsluiten, helpen we werkgevers en het ministerie van VWS bij het plannen en prognosticeren van werkdruk en arbeidstekorten op landelijk én regionaal niveau. Een ander voorbeeld van samenwerking is de toolkit “Eerste hulp bij verzuim”, die we vanuit Zeist ontwikkelden met vele anderen, waaronder de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en zorgverzekeraar IZZ.

Ook in de pensioenwereld wordt steeds meer samengewerkt. Er is wellicht geen directe link, maar sinds de pandemie trekken de vijf grootste pensioenfondsen nóg meer samen op richting de politiek. Hierdoor komen we eensgezind en makkelijker aan tafel bij de minister. En ik zie ook andere interessante nieuwe samenwerkingsverbanden. De Metaal en de Zorg lijken misschien geen natuurlijke partners, maar toch gaan onze uitvoerder PGGM en Metaal-uitvoerder MN samen het PGGM IT-platform voor pensioenadministratie delen.
Dat betekent een flinke schaalvergroting, die op termijn tot lagere kosten moet leiden. Gek eigenlijk, dat dit niet vaker gebeurt en iedereen toch graag zijn eigen wiel lijkt uit te willen vinden. Daar is nog een wereld te winnen.