Sleutelfunctiehouders aan het woord

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2021

INTERVIEW: ALFRED KOOL MCC, VAKREDACTEUR PBM
Rubriek: PFG (Pension Fund Governance)
Geplaatst op 27-07-2021

Sleutelfunctiehouders aan het woord
Sleutelfunctiehouders aan het woord

Sinds 2019 moeten pensioenfondsen op grond van de herziene IORP II-richtlijn drie zogenoemde sleutelfuncties inrichten. Het gaat om een risicobeheerfunctie, een actuariële functie en een interne auditfunctie. Met deze nieuwe functies wordt beoogd beleidsbepalers bij de fondsen te controleren maar ook te challengen. Het inrichten van de sleutelfuncties, boven op de al bestaande governancestructuur van fondsen, werden destijds door de sector niet spontaan met gejuich begroet. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. Hoogste tijd voor een kijkje in de praktijk.


Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul aan de rechterkant uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen: