Zijn onze Principes ook een exportproduct?

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2009

Harry Hooijmans, directeur Employee Pensions ING Nederland
Rubriek: PFG (Pension Fund Governance)
Geplaatst op 07-02-2012

Zijn onze Principes ook een exportproduct?

In maart jl. is de inventarisatie Principes voor goed pensioenfondsbestuur verschenen. Onder ‘Verant - woording’ wordt het volgende geconstateerd: ‘bij veel fondsen is er, zoals bepleit in de Principes, sprake van personele unies tussen Deelnemersraad en Verantwoor - dings orgaan. Schaarse deskundigheid, efficiency en problemen met de bemensing worden door...


Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul aan de rechterkant uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen: